FORUM   CHAT  REVISTA EUROPEEA  AJUTOR  CONTACT    
Multiculturalism, identitate națională și dialog interreligios
Text postat de Emanuel Cristescu
Cu siguranță, tragedia [1] de la Bruxelles reprezintă eșecul multiculturalismului intraeuropean și consecința unor acțiuni războinice desfășurate cu mult înainte de atacurile teroriste care au avut loc. Pe de altă parte, ele relevă lipsa dialogului dintre state și dintre religii. Pe fondul unei astfel de lipse și a izolaționismului religios, de secole, s-au indus și dezvoltat fundamentalisme care hrănesc și exacerbează ura, refuză alteritatea și toleranța și văd în ceilalți un inamic.

Atâta timp cât lumea se va preocupa doar de acest tip de fapte, care sunt consecințe, și nu vor fi căutate, analizate și soluționate cauzele care produc astfel de efecte lucrurile vor rămâne ca și până acum. Și astfel de atacuri teroriste vor mai avea loc. Din păcate, dintr-un interesat servilism geopolitic și geostrategic, multe state adoptă tactica struțului și se ocupă de înlăturarea consecințelor atacurilor fără a se pune degetul pe rană și fără identificarea și înlăturarea cauzelor profunde care conduc la asemenea situații care pun sub semnul întrebării existența pașnică pe planetă.

Problema, credem noi, vizează cel puțin trei paliere. Unul la nivel de politică sau filosofie politică, unul la nivel religios și unul la nivelul percepției și realității în care cetățeanul, aparținând oricărui stat și oricărei religii, trăiește. În abordarea acestor problematici trebuie pornit de la un adevăr fundamental care ar trebui avut în vedere de toți. O moarte este la fel de tragică și de egală indiferent zona, statul, filosofia, doctrina sau religia în care are loc. Și dreptul la viață trebuie să fie același în orice continent, în orice țară în orice comunitate. De la această paradigmă valorică trebuie să pornească toate acțiunile factorilor responsabili de luarea unor decizii politice, militare ori religioase.

Lumea ar trebui să gândească empatic. Și să înțeleagă, pe termen lung, mecanismele lăuntrice ale trăirilor fiecărei ființe umane în fața morții. Și să realizeze starea de furie, revoltă și neputință a celor slabi pentru nedreptatea unei morți provocate în numele oricărei motivații produse ca urmare că unii dispun de forțe militare superioare. Ei bine, dacă am gândi așa, am înțelege că o astfel de stare conduce la disperare. Iar disperarea neputinței conduce la reacții și acțiuni disperate în care oamenii consideră că nu mai au nimic de pierdut și încercă, evident, cu mijloacele lor slabe și, aparent, neputincioase să-și facă dreptate singuri. Transformându-se în acte de natură teroristă și sacrificând viața unor oameni nevinovați.

Prin urmare, trebuie acceptată ideea că o moarte provocată premeditat este la fel de tragică atât la Bruxelles cât și la Bagdad, de exemplu.

Din păcate, secole de războaie și injustiție, de fanatism statal și religios au „construit” lumea în care trăim și în care, iată, teama și nesiguranța devin tot mai prezente. Pe de altă parte diferențele culturale, valorice și religioase, în lipsa unui dialog real, sincer și deschis, în loc să conducă la înțelegerea „celuilalt” accentuează deosebirie, exacerbează anumite sentimente și le duc în zone fundamentaliste. Constatăm că lumea este departe de o coexistență pașnică a civilizațiilor. Că este încă nepregătită să se înțeleagă și să se accepte, așa cum este, reciproc. În acest context, credem noi, multiculturalismul intraeuropean, pentru o lungă perioadă de timp va fi pus sub semnul întrebării iar mulți, foarte mulți îl vor considera ca un eșec real. Pentru că este dificil, dacă nu cumva insuportabil, să trăiești cu spaima în suflet, cu frica permanentă că în spatele tău poate fi un „răufăcător” disperat care în numele injustiției care i s-a făcut la nivel instituțional, de abuz de forță, vrea să-și fac㠄dreptate” Dreptatea lui. Și a grupului din care el face parte.

Dacă la nivel statal, de bine de rău, există un organism internațional care ar trebui să faciliteze dialogul dintre țări, numesc aici ONU, deși de multe ori extrem de neeficient, la nivel religios lucrurile sunt, se pare, abia, la început. Și, până ce nu se va realiza o reală dezbatere intereligioasă, până ce nu se va ajunge la o masă critică prin care mentalitățile intolerant fanatice să fie înlocuite cu toleranța și respectul față de celălalt, credem că modelul „multiculturalismului interstatal” rămâne singura soluție. Altfel ne aflăm în ipostaza de a încerca să avem în același timp și în același spațiu „apa și focul” Lucru imposibil de realizat.

În acest mod se pot preveni stările conflictuale cu, după cum am putut constata, efecte dezastruoase asupra cetățenilor nevinovați, pe de o parte, iar pe de alta se asigură, deși oarecum limitat, aspirația către multiculturalitate. De aceea o schimbare fundamentală a politicilor UE față de refugiați devine obligatorie. Sigur, idealul creștin, frumos, „grija față de aproape” este un ideal de dorit. Însă când în numele lui se pune în pericol însăși existența creștinului soluția nu poate fi decât una singură. Revenirea la valorile naționale și ajutorarea celuilalt „la el acas㔠sau în zone sigură cât mai aproape de „casa lui” și de cultura și religia lui. Iar revenirea la multiculturalismului intraeuropean să se facă atunci când pașii către atingerea acelei mase cridice de toleranță și respect, despre care am vorbit mai sus, vor fi fost făcuți. Cu toate avertizările făcute și cu toate semnalele de alarmă care au fost trase politica germană în domeniul refugiaților, iată, s-a dovedit a fi falimentară. Pentru că în rândurile refugiaților au fost infiltarți și un mare număr de teroriști kamikaze care sunt gata imediat să treacă la acte teroriste. Și problema care se pune acum este nu dacă vor mai avea loc astfel de acte ci când.

Așadar o concluzie se desprinde din această analiză. La nivel statal, internațional, ONU ar trebui să se întrunească, de urgență, și să găseasă soluții de pacificare a zonelor conflictuale în special Siria, Irak, Libia și altele. Pentru sceptici amintesc faptul că, de curând s-a realizat ceea ce, până nu demult, părea imposibil, adică un acord între SUA și Iran[2]

La nivel religios deschiderea către dialog a religiilor reprezintă un fapt de o importanță capitală. Este necesar ca acest dialog să se dezvolte, să se permanentizeze și la el să participe toate religiile lumii. Semnalul și exemplul ar trebui să fie date de capii sau responsabilii religioși principali urmat apoi de astfel de dialoguri la nivel zonal și local. În acest fel prejudecățile, suspiciunile, miturile false ale unora despre alții pot fi explicate, înlăturate. Iar asperitățile aplatizate, netezite. Se deschide calea spre o nouă paradigmă, aceea a cooprării interreligiilor și respectul reciproc dintre acestea. Evident, cale nu este nici simplă și nici ușoară. Dar este un început. Un început promițător. Care este posibil. Iată, am constatat cu bucurie că un astfel de dialog poate fi real. Un semnal puternic în acest sens a fost dat de deschiderea celor două mari religii creștine care, după 1000 de ani de la Marea schismă, au găsit forță să se așeze la aceeași masă și să vadă ceea ce le unește.

Sigur, acestă viziune poate fi considerată de către unii idilică ori chiar utopică. Dar, se pare, este singura cale pentru a evita alte și alte războaie și atacuri teroriste.

Ca soluție tranzitorie credem că național-democrația deschisă, postmodernă, europeană, având, ca valoare fundamentală, ideea că omul este cea mai mare bogăție a unei națiuni ar putea fi un bun instrument privind soluționarea problemelor conflictuale și de dezvoltare pașnică a țărilor. Japonia nu are resurse. În schimb, cu munca și inteligența poporului japonez, aceasta a devenit una dintre cele mai prospere, civilizate și respectate națiuni ale lumii.
Redau dintr-o lucrare publicată în Opina Națională[3] unele dintre cele mai importante principii ale național-democrației europene postmoderne:
• „Național democrația consideră cetățeanul adevărata bogăție a unei națiuni. De statusul acestuia precum și de modul în care este respectat, tratat, antrenat, implicat, recunoscut și recompensat cetățeanul, în cadrul națiunii, depinde nivelul de dezvoltare, bunăstare și respect al acesteia.

• Suntem mândri de trecutul nostru istoric, de cultura și contribuția noastră științifică la dezvoltarea umanității. Suntem mândri că suntem parteneri într-o uniune de state având o cultură milenară, suntem mândri de originile acestei culturi, dacice, greco-romane, celtice, germanice, nordice și slave. Această moștenire și secolele de civilizație creștină se caracterizează prin setea de libertate, de creativitate, de pasiune, implicare și responsabilitate.


• Identitatea națională și solidaritatea sunt sunt valori fundamentale ale națiunii noastre, valori care au fost grav afectate în ultimele decenii. De aceea noi milităm pentru restabilirea lor în cadrul națiunii precum și pentru revenirea la patriotismul identitar și social. Aceste valori constituie fundamentul național-democrației.

• Atașamentul față de propria națiune, respectul față de celelalte națiuni, libera exprimare a tuturor opiniilor, libera voință a poporului român de a-și conduce propriul destin independent de toate imixtiunile, trebuie să rămână valori permanente ale națiunii noastre.


• Națiunea română a dezvoltat, în context european, o civilizație proprie, specifică, bogată în tradiții. Românul care este un spirit cultural de o mare bogăție lăuntrică a trăit și trăiește împreună cu ceilalți și pentru ceilalți dând naștere unei națiuni cu un geniu propriu, un destin propriu, în context european și universal, cu o cultură și o istorie de care este mândră. Aceste trăsături trebuie dezvoltate, îmbunătățite permanent, promovate și apărate. Și duse mai departe, din generație în generație.

• Național-democrația militează și acționează pentru dezvoltarea spiritului civic, pentru adevăr și dreptate pentru cunoașterea istoriei neamului nostru pentru dezvoltarea spiritului nostru și al copiilor noștri pentru cunoașterea istoriei și a luptei de enanicipare în lupta împotriva celor care încearcă să ne mintă, să ne manipuleze, să ne denigreze și să ne culpabilizeze. Național-democrația pledează pentru cunoașterea istoriei dar respinge răscolirea rănilor istoriei, responsabilizarea și culpabilizarea generațiilor actuale pentru excesele, abuzurile și erorile istoriei care ar putea conduce la recrudescența unor noi mișcări de tip iredentist și revanșard. Național-democrația postmodernă, europeană, i-am putea spune „open source” face apel la toate popoarele lumii să militeze pentru pace, înțelegere și cooperare, pentru iertarea erorilor istoriei și pentru construirea unui viitor mai bun pentru toate națiunile lumii. Viitor bazat pe încredere, respect reciproct și întrajutorare.


• Național-democrația aderă fără rezerve la valorile și principiile Declarației Universale a Drepturilor Omului și se angajează să le respecte. De asemenea, se angajează să respecte drepturile naturale fundamentale care sunt: libertatea, egalitatea în fața legii, proprietatea și siguranța cetățeanului.

• Drepturile noastre fundamentale sunt garantate constituțional iar cele care privesc libertatea de expresie și de asociere trebuie să facă obiectul unei protecții suplimentare.


• Național-democrația presupune garantarea, prezervarea, redescoperirea independenței naționale și libertății într-o Europă eliberată de utopia noii ordini mondiale.

• Valorile și principiile noastre trebuie apărate și conservate față de orice agresiune care ar putea conduce la distrugerea civilizației noastre înainte ca aceasta să ajungă să intre într-un ireversibil declin moral. Care ar putea fi dezastruos pentru națiunea noastră.


• Național-democrația militează pentru gândirea diversă, restabilirea independenței intelectuale și se opune amenințărilor dictaturii gândirii unice și terorismului intelectual al acesteia.

• Național-democrația se opune cu toată forța dictaturilor de orice fel și respinge cu tărie încercările de a reduce fiecare individ, fiecare cetățean la rangul de consumator într-o lume ultraliberală, sălbatică de către deținătorii puterii care se vor elite, singurele elite gânditoare și care militează pentru uniformizarea poarelor, distrugerea identităților naționale și punerea tuturor țărilor în sereviciul unei mondializări reducționiste pentru națiunile lumii.


• Activitatea și munca noastră sunt puse în slujba democrației, a neamului nostru, a libertății și prosperității.

• Considerăm că în prezent și pentru o extrem de lungă perioadă de timp, dacă nu cumva, pentru totdeauna, statele naționale vor avea și vor trebui să aibă rolul esențial atât în Europa cât și în lume. Sigur, statele Europei vor coopera, vor derula acțiuni în comun cu respectarea Tratatelor UE, vor renunța la anumite componente ale suveranității, în special în domeniul apărării, comune dar rolul lor trebuie să fie menținut și, în unele domenii chiar întărit.


• Considerăm că utopiile universaliste și mondialiste și-au atins limitele și că numai statele și uniunile de state, care să constituie la nivel planetar centre multipolare sunt viabile și vom milita pentru aceasta.

• Înțelegem participarea statelor europene la UE ca parteneri egali și respingem, de plano, orice încercare a altor state, de a subordona în vreun fel, alte state.


• Credem în valorile cultural politice ale fiecărui stat și considerăm UE ca un fel de orchestră în care fiecare stat se comportă ca un instrument cu o individualitate și caracteristici proprii, bine conturate. Nu credem în standardizarea socială și în uniformizarea culturilor și mai ales, nu credem în uniformizarea națiunilor.

• Europa trebuie să respecte identitățile naționale, regionale și locale precum și tradițiile cultural istorice ale tuturor statelor componente.


• Considerăm, după cum s-a putut constata din modul de funcționare de până acum, că Uniunea Europeană are un deficit de democrație. Deficitul democratic conduce la dispariția apărării interesului public și la o exagerată apărare a interesului particular, de multe ori, nelegitim. Popoarele și cetățenii nu trebuie să fie un fel de miei care pot fi duși la tăiere la voința cuiva, din afara. De aceea Tratatele de funcționare ale UE vor trebui revizuite și bazate pe principii democratice de management și luare a deciziilor cu accent pe democrația participativă. Aceasta cât mai curând, pe baza experienței acumulate și până nu încep să se dezvolte mișcări centripete de abandonare a construcției europene. Pentru că există semnale foarte serioase în acest sens, exemplul Marii Britanii, al Poloniei și Ungariei producând deja îngrijorare.


Mutatis mutandis, aceste principii generoase pot fi adaptate fiecărui stat, fiecărei națiuni. În acest fel, pacea și respectul reciproc s-ar putea instala în lume pentru o lungă perioadă de timp. Și fiecare stat ar putea contribui la Marea Cultură a umanității cu valorile sale.

Note:
[1] În 22 martie 2016 mai multe atacuri teroriste, soldate cu peste 30 de morți și sute de răniți, au avut loc la aeroportul și metroul din Bruxelles. Statul Islamic și-a asumat responsabilitatea pentru acestea. Teroriștii susțin că au ales Belgia ca țintă, din cauza afilierii acesteia la coaliția îndreptată împotriva Statului Islamic. (NA)

[2] Există zvonuri potrivit cărora teoriile și tehnologiile Keshe, prin intermediul cărora pot fi generate și controlate câmpuri gravitaționale și magnetice, ar fi avut o importanță determinantă în realizarea acestui acord. Există declarații ale reprezentanților Fundației Keshe prin care se susține că ar fi capabili să intercepteze orice rachetă care ar fi îndreptată asupra lor și să o întoarcă spre locul de unde a fost lansată însă cu o viteză de câteva ori mai mare.

[3] I Corbu, Național-democrația europeană, post modernă, Opina Națională, nr. 739; 740. Editura Fundației Româna de Mâine, București, 2016 http://opinianationala.ro/d/wp-content/uploads/2016/02/739.pdf și http://opinianationala.ro/publicatie/nr-740/
Parcurge cronologic textele acestui autor
Text anterior       Text urmator
Nu puteti adauga comentarii acestui text
DEOARECE AUTORUL ACESTUI TEXT NU PERMITE COMENTARII SAU NU SUNTETI LOGAT!

  Comentariile userilor    
         
 
  Ce tare!

Acuma domnul cu pricina
Ce poantelor nu dă de cap
Vrea să ne spună, bată-l vina,
Ce tare-i el! Ce tare-n...cap!
 
Postat de catre Alex Popescu la data de 2016-04-02 13:45:53
         
 
  foarte interesant
cat despre Alex Popescu...

fin'ca-s greu de cap
poantelor 'mnealui
nu le dau de cap
nici in ruptul capului

p.s. foicica fagului
 
Postat de catre Radu Stefanescu la data de 2016-03-29 09:46:24
         
 
  de ce postați asemenea texte aici?

Păi unde domnule sportist?
Unde se-nscrie un eseu?
Pe stadion? Precum un zeu
Al spectatorului...ruigbist?


 
Postat de catre Alex Popescu la data de 2016-03-27 12:21:24
         
 
  Domnule Popescu, adevăr grăiți.

Corect spus domnule Cornel!
Eu tot ce-afirm e-adevărat.
Exemplu: sunteți "cel mai cel":
Ca eseist...inocentat!
 
Postat de catre Alex Popescu la data de 2016-03-27 11:57:36
         
 
  "Trebuie să fie în ele ceva profund" CTA

N-are dreptate don Cornel!
Ceva ceva e! Ca un hap!
Dar nu e ce-și dorește el
Este ceva ce e pro...cap!
 
Postat de catre Alex Popescu la data de 2016-03-27 11:46:20
         
 
  „ Inocența mea constă în faptul că nu pricep subtilitățile intenției dv.”

E de domeniul evidenței
Însă normal ar fi s-aveți
Și în domeniul inocenței
Ceva ceva...abilități!
 
Postat de catre Alex Popescu la data de 2016-03-27 11:35:46
         
 
  Domnule Popescu, adevăr grăiți. Inocența mea constă în faptul că nu pricep subtilitățile intenției dv. Trebuie să fie în ele ceva profund și, cum ne-ați obișnuit, dăștept. De eminență cenușie care vrea să iasă la lumină. 
Postat de catre Corneliu Traian Atanasiu la data de 2016-03-27 08:22:20
         
 
  "O întrebare inocentă" CTA

Un lucru pare evident
Când pune întrebări Cornel:
De la Muză ia talent
Iar inocență de la...el!
 
Postat de catre Alex Popescu la data de 2016-03-27 06:38:54
         
 
  O întrebare inocentă: de ce postați asemenea texte aici? Vreți să-i dați o satisfacție domnului Buricea care vă aplaudă de la o vreme slugarnic? Sau vreți să-l provocați pe distinsul fost discipol, acum dizident?

Sau, pur și simplu, nu vă puteți abține?

 
Postat de catre Corneliu Traian Atanasiu la data de 2016-03-26 08:06:28
         
 
  Domnule profesor, asta voiam de la dumneavoastra! Sa fiti radical. Nu, nu glumesc!  
Postat de catre ecsintescu virtual la data de 2016-03-25 10:28:18
         
 
  PS. Pe Facebook distinsul ecsintescu face parte dintre prietenii mei. Îl atenționez că și acolo există posibilitatea blocării dacă va continua cu lipsa de bunăcuviință. În plus și telefonul meu are funcția de blocare.  
Postat de catre Emanuel Cristescu la data de 2016-03-25 07:34:56
         
 
  Europeea și limitele democrației sau eșecul multiculturalismuli textual

Am ezitat în a valida sau nu actele de terorism textual din pseudocomentariile distinsului ecsintescu.

Topicul, de mai sus, fiind, totuși, un text pledoarie pentru dialog și toleranță, până la urmă am validat. Cu sentimentul că Europeea, acest "Bruxelles al textului" iată, poate fi agresată și supusă unuor "acte teroriste" de natura indeii (în fapt a lipsei de idei) Am făcut-o în încercarea de a căuta să înțeleg care ar putea fi motivațiile lăuntrice ale, vorba vine, "domnului ecsintescu" Mărturisesc, în spațiul logicii nu am găsit motivații cât de cât pertinente. Dar poate nu le voi fi decelat eu.

Tocmai din spirit democratic și pentru a da un exemplu te toleranță, ecsintescu a foast, oarecum, un răsfățat al site-ului. Și pentru aceasta am primit nenumărate reproșuri și am fost acuzat de către unii membri ai site-ului de tot felul de lucruri, inclusiv de grozăvii! Urmând, oarecum asumat, pilda unei celebre creștine "ați făcut bine și vi s-a plătit cu rău? Continuați să faceți bine!" am suportat cu stoicism acuzele știind adevărul. Adică imparțialitatea mea și inexistența vreunui compromis de orice natură pe care să-l fi făcut. Știu și am credința fermă că adevărul așteaptă și doar minciuna se grăbește.

Într-un context postdictatorial am considerat și consider încă, esențial, dreptul la liberă exprimare ca un drept sacrosanct. Drept care trebuie să prevaleze, inclusiv, valorii textuale. Indiferent de opțiunile, doctrinele, varietatea credințelor și nivelul de cultură sau incultură ale cuiva. Și am fost consecvent acestui principiu democratic. În limbaj europeeic aceaasta ar similară "multiculturalismului european" Și, iată, asemeni Europei și Europeea poate constata un fel de eșec al "multiculturalismului intraeuropeic"

În loc să citească și să reflecteze asupra textului sau să-l ignore ori să-l desființeze polemic sau să ia paragrafe pe care să le comenteze, combată, etc. micul "islamist textual" nu găsește altceva mai bun de făcut decât să-și arate neputința ideatică comițând un act de "terorism textual" (am folosit cu oarece strângere de inimă metafora, gândindu-mă că ar putea fi greu înțeleasă de către distinsul domn; în sfârșit am riscat!) Adică atacându-mă la persoană și insultându-mă. "Demență" "cretin" "0%"! De aceea am ezitat dacă să valizez sau nu aceste insanități. Am făcut-o cu strângere de inimă. Dar am făcut-o ca un studiu de caz. Pentru a constata și demonstra, mutatis mutandis, asemenea Europei, eșecul "multiculturalismului europeic" Mai degrabă intraeuropeic.

Pentru încălcarea regulamentului ecsintescu se află sub sancțiune. Adică are nivelul redus. Prin urmare, altă sancțiune nu mai poate primi. Eventual să-i prelungesc durata sancțiunii. Deci el nu mai poate posta direct. Adică, textele sau comentariile sale, necesită validare-invalidare. Asta înseamnă că Europeea are anticorpii necesari pentru a se apăra. Comentariile de mai jos nu ar fi trebuit validate. Le-am validat totuș, cum spuneam, ca studiu de caz. Pe viitor astfel de insanuitți nu vor mai apărea aici.

Spunea Călinescu, parcă: "să nu te întrebi ce este cineva ci ce devine: crește, stă sau dă înapoi?" Din păcate colegul nostru, se pare, în planul literaturii, a stagnat demult. Iar prin ce face și ce scrie în ultimul timp cred că dă înapoi. Și o face cu rapiditate! Adică își pierde legitimitatea de a mai apărea aici.
 
Postat de catre Emanuel Cristescu la data de 2016-03-25 07:25:16
         
 
  Stiti care este salvarea. Ca ramaneti la ---------0la suta! O sa vedeti.  
Postat de catre ecsintescu virtual la data de 2016-03-25 01:09:04
         
 
  Lumea ar trebui să gândească empatic. Și să înțeleagă, pe termen lung, mecanismele lăuntrice ale trăirilor fiecărei ființe umane în fața morții. Și să realizeze starea de furie, revoltă și neputință a celor slabi pentru nedreptatea unei morți provocate în numele oricărei motivații produse ca urmare că unii dispun


Si eu am vrut sa-l calc in piciorul drept pe doctorul care mi-a consultat mama cu 1 ora inainte de moarte


Doamne, ce limbaj cretin...scuzati-ma. V-ati babit!
 
Postat de catre ecsintescu virtual la data de 2016-03-25 01:08:07
         
 
  Doamne...cine ala cu coarne credeti, ca citeste dementa de mai sus?
1. ala cu coarne inainte de hristos era zmeker
2. dementa, exista zvonuri ca se ia
3. sus, este in univers si bate stratosfera.
4. cine?
 
Postat de catre ecsintescu virtual la data de 2016-03-25 01:04:41
         
 
  Un articol la obiect, felicitari !  
Postat de catre Mihail Buricea la data de 2016-03-24 14:01:14
     
Pseudonim
Parola
Nu am cont!
Am uitat parola!

 
Texte: 23932
Comentarii: 120163
Useri: 1424
 
 
  ADMINISTRARE