FORUM   CHAT  REVISTA EUROPEEA  AJUTOR  CONTACT    
Dumina dorului
Text postat de Vasile Hurmuzache
Marele fluviu DOR izvorăște din inima Luceafărului, coboară pe aripile unei ciocârlii prin Defileul Albastru, întâlnește - undeva între clipă și veșnicie, stinghere - sufletele noastre și le mistuie în atotcuprinzătoarea-i albie. Face meandre prin Pădurile Neliniștii, apoi curge tainic prin Câmpiile Întâmplării. În clipa în care o fată îi fură mireasma unui nufăr, oglindește sub pleoapele ei Steaua Speranței, iar El aleargă să-și culeagă izvoarele din cele mai înalte piscuri ale Munților Adevărului. Ajuns acolo, deschide larg brațele: Dragostea și Prietenia. Dragostea străbate, spumegând, cascadele sărutului, iar Prietenia curge lin printre colinele surâsului, închizând între undele lor de Lumină mirifica Deltă a Fericirii. Apoi, când Timpul o tâlhărește de toate minunile ei tangibile, Fericirea se refugiază iar în necurmata matcă a Dorului, lăcrimând pe aripile unei ciocârlii ce se înalță prin Defileul Albastru către inima Luceafărului...
La porțile cerului este un munte înalt; pe cărările Dorului, însetat de sublim, hoinăresc către ușa lui Dumnezeu. Privirile mele statornicesc peste declinul necruțător al timpului clipa de aur. Clipa în care sufletul îngenuncheat se întoarce spre sine.
Dacă Dorul ar avea o unitate de măsură mai presus de lacrimă și dacă ar exista un aparat de măsurat suferința, acul indicator s-ar duce până la capăt. Îmi trebuie nouăzeci și nouă de prieteni și o Minune, să înalț prin sufletele voastre o scară până la cer, să șterg praful de pe Steaua Fericirii, pentru că nu întotdeauna când Dorul-Dor mă cheamă pe celălalt tărâm - al poveștilor noastre de dragoste - aduce calul alb înaripat, deși îl aud nechezând sălbatic în lacrima ce nu vrea să se rostogolească dincolo de marginile sufletului.
Azi am ieșit cu tava de jăratic când Luceafărul de ziuă abia își mai stăpânea întredeschise pleoapele somnoroase, aveam multe păcate de înfăptuit în această duminică. Era în ceruri liniște și pace ca înainte de facerea lumii, pământul dormea învăluit în surâsul visului pe care îl visa pe când nu era decât intenție la picioarele tronului Ziditorului.
Deodată, un Adevăr înalt a început să incendieze fortificațiile întunericului și ciocârliile, toate ciocârliile lumii, singurele ființe îngăduite să lucreze duminica, s-au înhămat la caravana zorilor. Când o ciocârlie își umplea ciocul cu raze de soare și își muia aripile în liniștea albastră, o stea din candelabrul nemărginirii își lepăda cămașa de noapte și închidea pleoapele... Și ciocârliile strigau din înalt: ,, Treziți-vă ființe și lucruri, cuvântătoarelor și necuvântătoarelor, treziți-vă oameni buni, bucurați-vă că v-am ridicat și azi din cavoul jumătății voastre de moarte, veniți de luați Lumină!" Și sudoarea lor ce picura fără contenire așternea peste lume covoare de rouă...
Ca în fiecare dimineață de duminică, m-am îngropat în tăcere, să-mi plâng morții mei care nu mai pot auzi de sub țărână chemarea ciocârliilor, apoi pe cei îngropați în uitare, pe al căror tărâm abia de mai îndrăznește să țipe chiar și cucuveaua...
Mi-am strigat bidiviul. Dar a venit doar un mânz căruia abia îi mijeau aripile...Nu am avut cal, și am încălecat pe umbra lui. Gândurile au pus biciul pe cuvinte împingându-le din pleasnă catre profunzimile Adevărului. Am descălecat din amintire in adâncuri și am făcut câțiva pași... m-am oprit ca și cum un pinten străin mi-ar fi fulgerat nălucile gândului - ajunsesem la răscrucea Durerii.
Cu sufletul îngenuncheat, mi-am schimbat piroanele din crucea inimii, numai pentru a putea spune : Iată-mă!
Parcurge cronologic textele acestui autor
Text anterior       Text urmator
Nu puteti adauga comentarii acestui text
DEOARECE AUTORUL ACESTUI TEXT NU PERMITE COMENTARII SAU NU SUNTETI LOGAT!

  Comentariile userilor    
     
Pseudonim
Parola
Nu am cont!
Am uitat parola!

 
Texte: 23931
Comentarii: 120070
Useri: 1425
 
 
  ADMINISTRARE