FORUM   CHAT  REVISTA EUROPEEA  AJUTOR  CONTACT    
...
Text postat de Ion Corbu
Cartierului Militari este la fel de mare ca multe dintre municipiile reºedinþele de judeþ ale României. Are si un centru. intersecþia bulevardului Iuliu Maniu cu str Lujerului respectiv Virtuþii. Într-o parte a acestui „Centru” mai precis pe strada Lujerului, deasupra pasajului Lujerului, coexista de câtva ani buni, într-o simbiozã care nu pare a deranja autoritãþile, modernul si mizeria.

Modernul este reprezentat de o eleganta staþie de benzina. Mizeria, la propriu, de o „groapa de gunoi” ,un ºantier, sau depozit de ºantier, ca expresie a unui capitalism sãlbatic, primitiv ºi corupt ºi un fel de autobazã internã ãi internaþionalã, cu un parc de maºini destul de eclectic ºi variabil.

Cu excepþia staþiei de benzina, model occidental, de alt fel, celelalte activitãþi nu beneficiazã de nici o firma, panou ori macar vreun înscris cu creta, var sau cu vreo substanþã petroliera neagra, pe vreo scândura sau vreo tabla, de genul, „Nu parcaþi” „Fãrã semnalizare” ori mai noul „Proprietate privata” . Nimic, nimic. Despre ceva dotãri sanitare, nici vorba. ªi totuºi in zona, miºuna in permanenta tot felul de muncitori, ºoferi, etc. Sau poate mi s-o fi parând. De fapt s-ar putea sa fie vorba de ceva roboti, aceºtia având nevoie numai de curent, nu si de grupuri sanitare.

„Groapa de gunoi” funcþioneazã ciclic. Deasupra pasajului Lujerului periodic sunt depozitate, resturi de la demolãri, þevi, placi de betoane, pãmânt, mormane de gunoi. Tot periodic sunt luate si aduse apoi altele. Este adevãrat ca nu par a fi aceiaºi cei care le aduc cu cei care le iau. Se poate uºor imagina un deviz cu cheltuieli de transport de câteva zeci de km, care de fapt nu se realizeazã dar se încaseazã de catre cine ºtie ce firmã „cotizanta” pe la angajaþii vreunor autoritãþi , stimulaþi astfel sã þinã ochii închiºi. Apoi pe alþi bani publici, alte firme, poate de salubritate de data aceasta, vin sã ridice, nu-i aºa, mizeria care deranjeazã, locuitorii din zonã. Locuitori, percepuþi se pare de autoritãþi ca fiind „de rangul doi sau trei”. De care nu meritã sã le pese. Ca plãtesc impozite ? Ei si ? Ca voteazã. Ce daca. Afacerea sã meargã! Ce conteazã praful pe care vântul îl transportã gratuit si sârguincios, împreuna cu microbii ºi alte cele, direct în ferestrele nãpãstuiþilor de locuitori ai blocurilor de pe cealaltã parte a strãzii. Daca nu le convine sã-si facã vila la Corbeanca sau la munte !

ªantierul, sau depozitul de ºantier, la fel. Imense þevi, de termificare se pare, utilaje pentru manipularea acestora, huruit de maºini, zgomote cât cuprinde. Cã in zona locuiesc copii, studenþi, care trebuie sã mai ºi înveþe, nu-i pasa nimãnui. Pai, daca s-ar depozita toate acestea în afara oraºului, în locuri special amenajate, ar creste costurile. ªi ar scade profiturile. ªi atunci de unde bani pentru vreo atenþie, ceva acolo ? Aici este domeniu public. Deci al nimãnui. Nu costã. Exceptând ceva ºpãgi. Ce autorizaþii, ce protecþia mediului. Baliverne. Acestea sunt necesare ºi obligatorii pentru plevuºca. Ai un chioºc si nu ai autorizaþii ? Demolarea. Urgent, definitiv si fãrã discuþie. Eºti grangur, ºi ai o firma mare de construcþii, depoziteazã ºi lucreazã fãrã nici un fel de autorizaþii în zona Lujerului.
„Autobaza” la fel. Tot soiul de TIR-uri, dube ºi alte cele. Cu numere de Timiºoara, Arad, Olanda, Turcia etc. Parking în toatã regula. Zgomote cât cuprinde. Fum, praf, mizerie.

Ce este drept situaþia persista de la administraþiile anterioare. Aprobãrile vor fi fiind „locale” sau „generale” ? Ca primãrie evident. Numai bunul Dumnezeu poate ºti. Locuitorii zonei par a fi blestemaþi. Prin multe locuri se mai schimba câte ceva. Mai apare un pãrculeþ, un spatiu verde, ceva. Aici nimic. „ Þinutul Lujerului” de deasupra pasajului cu acelaºi nume, este autonom. Aici ca în deºert. Fiecare face ce vrea, când vrea ºi daca vrea. Aici legile sunt suspendate. Autoritãþile nu acþioneazã.

Întrebare pe adresa: Primãria Generalã a Municipiului Bucureºti, Primãria Sectorului 6, Agenþia de Protecþie a Mediului, Inspectoratul de Sãnãtate Publica si alte instituþii: pâna când ?

PS. Acest articol a fost publicat în Cronica Românã. Ce este drept în ultima vreme parcã a început sã miºte ceva. Dacã totuºi nu se va întâmpla nimic mã gândesc sã montez o web cam care sã transmitã pe net imagini live de pe acest teren. Cu mentionarea autoritãþilor în competenþa cãrora se aflã.
Parcurge cronologic textele acestui autor
Text anterior       Text urmator
Nu puteti adauga comentarii acestui text
DEOARECE AUTORUL ACESTUI TEXT NU PERMITE COMENTARII SAU NU SUNTETI LOGAT!

  Comentariile userilor    
     
Pseudonim
Parola
Nu am cont!
Am uitat parola!

 
Texte: 23947
Comentarii: 120155
Useri: 1424
 
 
  ADMINISTRARE