LITERATURA ONLINE
 
Cealaltă jumătate

Restituire


 


Scutur arborele genealogic pînă pică
toate visele coapte din atomi
dar nu azi că-i duminică
și trebuie să ajut doamnele să coboare din pomi

Isolda e o sperietoare de păsări în lan
părul ei blond îmi ajunge pînă la brîu
trece prin mine jumate din boris vian
cealaltă jumătate s-a înecat în rîu

Mai știu și eu ceva fizică
și despre-al lui donatello fițos sindrom
dar totuși marlene azi e duminică
și trebuie să-l urc pe darwin în pom


 


 


 


CÂMPIA MIERLEI


 


Și-acum încotro?
se-nghesuie cuvinte bolnave
fiori răi pe șira spinării
aerul prea dens miros de drapele arse
cineva într-o ureche
mi-a spus odată
ai gust de țigară aprinsă la capătul cu filtru

Dușane cîntă mai tare
Liuba ta e moartă de trei săptămîni
nu-i mai mîngîia buzele
amintiri zadarnice piatră rece în piept

Te urci în tren la Krușevac
mastodonți de întuneric scrîșnet rugină
băltoace fum urme în noroi
benzina pictează mai bine ca tine hiperrealist
pîn'la exasperare ceasuri întoarse tablă verde
ca iarba clorofilă strivită bolovani
urcă ruine sfărîmicioase albicioase
aplauze flăcări pe ziduri rafale
Boje moi
tranșee de ură brăzdează
munții ridicați în picioare
cuțite mai naive decît vorbele semiluni osoase
hîrtii gunoaie ziare pentru orbi tratate rugăminți

iartă-mă vecine
că ți-am incendiat
piersicii din grădină
și copiii în școală

în camera cu mucegai în loc de pereți
vulturul alb-roșu bicefal sugrumat cu stîngăcie
zace pe-o năframă de întuneric
așa-s toate femeile voastre
negură tristețe uitare
du-te departe cît mai departe
dar suficient de aproape

La Biejlo Polje
Te cobori în gară
nu uita cîmpia soarele întinde
raze sîrmă ghimpată scuturi de gol
ierburi uscate pe roca încă fierbinte
susur de tăcere în tufișurile de leandri ofiliți
mierlele cîntă încă sîrbește!


 


 


HAIKU


 


Mieii pe câmpii
Ouă roșii în iarbă
Cruce-n orizont


 


 


PARA (poveste orientală )


 


Go-rwun era căutător de perle;nu se scufunda însă în adîncul mării după tumorile sidefii ale scoicilor, nici nu buchisea prin lucrările școlarilor în căutarea prostioarelor involuntar-ilariante...nu! el căuta "Perla Înțelepciunii ", acea frîntură divină din sapiența lui Sidhartha Gautama.
Trezindu-se, într-o dimineață de octombrie, cînd frunzele arțarilor luaseră culorile bronzului și ale flăcărilor,după o cină îmbelșugată stropită cu trascău distilat din fructe peripatetice, lui Go-rwun i se iscă în minte un gînd sîcîitor ca o durere de măsele:
" Ce sprijină Cerul?"
Gura îi era uscată , mațele îi ardeau de încordare și nu își afla liniștea pînă nu găsea răspuns la această întrebare primordială.Se învîrti toată ziua pe aleile presărate cu nisip alb, prin grădina presărată cu bolovani în formă de jivine poetice, se holbă la peștii roșii din havuz, zări un cîrd de rațe care treceau măcăind în zbor peste un pîlc de bambuși unduind caligrafic în vînt,dar tot nu găsi un răspuns clar.Încercă atunci să-și ordoneze gîndurile așa cum ne învață marele profesor Bodiharma și cugetă:
" Cerul...tot ce e "SUS, adică opusul lui "JOS", sau Alb în contopirea Ying-Yiang!"Sprijină":prin urmare ce "este" care ține SUS! Dar oare SUS e "ținut" sau JOSUL este ca un Sus care ține?"
Aici, logica i se împotmoli ca un caras auriu care înoată în sos de stridii cu soia, nu în apa clară a bazinului, așa că luîndu-și toiagul, bocceluța și sandalele "căutării perlei" în picioare, Go-rwun porni la drum; nu hălădui prea mult, cînd în mijlocul unei poteci care șerpuia printre trunchiurile unor paltini înroșiți de brumă, se împiedică de înțeleptul Kegon care moțăia,mîngîiat de soarele călduț, pe o grămadă de frunze.
"Bună ziua"! îl salută cu respect Go-rwun pe vestitul învățat;
Kegon deschise ochii și-i răspunse încet, dar răspicat:
" Nu te întreb despre cele 15 zile din urmă de-s bune, te întreb de cele 15 zile înainte cum sunt!"
Go-rwun sughiță mirat și nu găsi niciun răspuns, dar înțeleptul îl liniști după ce mai moțăi încă jumătate de zi:
" În fiecare zi este o zi bună!"
Atunci pelegrinul pornit în căutarea unui răspuns la întrebarea despre Sus-Jos, nu mai îndrăzni să-i tulbure meditația și se urni iar la drum.Prin toate locurile pe unde umbla, lumea dădea neajutorată din umeri auzindu-i cimilitura.După încă 10 ani și-o vară de căutări zadarnice, îl întîni iar pe înțelept, într-o livadă de peri în pîrg; stătea culcat pe spate, cu gura larg deschisă, așteptînd să-i cadă o pară coaptă. Go-rwun îi dădu binețe de 15 ori, iar cînd Kegon își întoarse ochii spre el, îl întrebă:
" Preaînțeleptule, ce e "Sus"?
" Tot ce nu-i Jos" răspunse iluminatul, molfăind o pară moale care-i pică în cele din urmă în gură.
" Și para?" gîngăvi Go-rwun
"Para e jos cînd nu e sus"...încheie, plictisit dialogul Kegon.
Atunci mintea încețoșată de gînduri a lui Go-rwun se limpezi:"Dacă para e SUS și e sprijinită de un trunchi subțire ca al părului noduros, atunci Cerul, SUSUL opus lui JOS e sprijinit ca să nu cadă, de un stîlp infinit mai gros...dacă acel ax nu era de lemn sau de piatră, căci nu-l vedea nimeni nicăieri, pesemne că era din fum..."
Fericit pentru că dezlegase o întrebare atît de grea, se sprijini de trunchiul unui păr, clătinîndu-i crengile; o pară răscoaptă se desprinse de pe ram, pică și i se zdrobi de creștet, iscînd o nouă întrebare chinuitoare:
" De ce tot ce e SUS cade JOS"?


 


JURNALUL LOCOTENENTULUI SIGMUND


 


Linz, 10 august 1881

Cazarma tereziană din Innenstadt, seamănă, așa cum mă așteptam, cu oricare dintre cazărmile din imperiu, de la Freiburgul meu natal, pînă în îndepărtatul Krönstadt: un patrulater de clădiri masive, tencuite-n gri mohorît, cu porți solide din stejar patinat de ceață, încadrînd o curte interioară vastă, pardosită cu dale de piatră lustruite de pașii miilor de recruți.
Oberst-ul Konrad von Hötzendorf, comandantul garnizoanei, m-a primit în biroul său auster, decorat doar cu portretele imperiale și cu steagul regimentului 69 landwehr. A aruncat o privire peste actele mele, apoi s-a ridicat sprinten și s-a apropiat, măsurîndu-mă indulgent prin pince-nez-ul cu rame de oțel. L-am privit la rîndu-mi de sus, fără să vreau, pentru că era scund și îndesat: craniu brahicefal, pătrățos, cu muchii bine conturate, ochi reci ca și granitul, faciesul tipic al obsedatului de disciplină, care iubește mai mult ordinea exterioară decît eul lăuntric; probabil visele sale sunt aranjate riguros, ca și cărțile dintr-o bibliotecă.
„ Evreu, domnule laitnant?”
Avea un defect de pronunție, sîsîia consoanele, aruncîndu-le grăbit printre dinți, ca un curent de aer rece trecînd printre crengile unei păduri iernatice.
„ Nepracticant, herr oberstbrigade!”
Continuam să stau nemișcat, cu călcîiele lipite și cu palmele lipite regulamentar de vipușca pantalonilor. M-a invitat să mă așez într-un fotoliu de stejar negru, a împins o cutie de trabucuri, de pe birou, spre mine, continuînd să vorbească în timp ce se plimba cu pași apăsați în jurul încăperii.
„ Aici, în regimentul meu, nu facem deosebire de naționalitate, confesiune sau rasă între ostașii Imperiului; singura mea doleanță este să participați la mesa matinală în capela regimentului!”
„ Am înțeles herr oberst!”
„Tatăl dumneavoastră e născut în Freiburg? Am avut un croitor de uniforme excepțional, originar din Freiburg: Friedel, ... Friedman, cam așa ceva!”
I-am răspuns că știam vreo două duzini de Friedel-Friedmani, așa că probabilitatea să îl fi întîlnit pe croitorul domnului colonel era mare.
Am fost repartizat la Reservespithal-ul regimentului, ca asistent al medicului-maior Otto von Brüchner. Iată-mă așadar, după studii prelungite de neurologie în clinicile vieneze, ajutor de felcer, ajutînd la tratarea bășicilor provocate de rosăturile bocancilor sau la aplicarea de alifii contra rîiei, muntenilor soioși din Tirol.
Clădirea spitalului militar era lipită de cea a cazărmii, din curtea interioară se ajungea printr-un coridor întunecos, direct în antecamera de triere; saloanele erau curate, cu paturi aliniate în șiruri regulate, cu pereții de un alb auster, dar cu un instrumentar medical destul de redus. Am primit o cameră împreună cu alți doi ofițeri, iar ordonanța companiei mi-a cărat cufărul pînă sus, la al treilea etaj, unde m-am instalat.

12 august
Am visat-o azi-noapte pe Martha: ținea în brațe doi copii, un băiat și o fată, bucălați și frumoși, bruneți ca ea, zîmbea enigmatic, curbura buzelor pline îmi amintea de Afrodita lui Praxiteles.
Colegii mei de cameră sunt: locotenentul-conte Sigfried von Wüpertahl, arian, ochi cețoși, nibelungici, talie rasată, elastică, strînsă într-o uniformă impecabilă și căpitanul Jan Matuska, un slovac roșcovan, volubil, rotofei, din Pressburg. Amîndoi au fost uimiți de numărul mare de cărți pe care l-am scos din bagaje.
Uniforma mea feldgrau, cu insemnele din argint ale lui Esculap cusute la rever, e cam motolită, are nevoie de ajustări, iar chipiul regulamentar mă strînge, probabil că media indicelui cefalic în armata chezaro-crăiască este destul de mică.
Am participat la liturghie. Întotdeauna locurile în care se celebrează un cult al divinității mi-au creat anxietate; omul, în subconștient, l-a creat pe Dumnezeu ca să-și facă nefericirea mai tolerabilă. În aerul mucegăit al capelei, cu adieri insistente de tămîie, priveam frescele decolorate din plafon: îngerii și sfintele aveau contorsionări baroce à la grande hysthérie. Să nu uit să îi scriu maestrului Charcot.

13 august
Von Wüpertahl, în ciuda originii sale aristocratice și a aspectului său rigid, teutonic, este un bun camarad. M-a ajutat să mă instalez și mi-a împărtășit cîteva din secretele vieții cazone. Seara, a comandat, de la un restaurant din apropiere , o cină copioasă doar pentru noi trei: aperitive, stridii ținute la gheață, șnițel cu ciuperci, tournedaut Rossini și șampanie franțuzească.
Matuska , un mîncău nemaipomenit a apreciat mai mult decît mine acest meniu rafinat; și-a amintit cum la ultimele manevre a cîștigat un pariu, înghițind două duzini de stridii Saint Jacques . Am mîncat și am băut pînă după miezul nopții; se pare că aceste agape ocazionale nu sunt interzise de regulamentele militare.

15 august
Ieri a fost ziua de naștere a lui Mutti. Pe cînd mai trăia, casa se umplea de arome irezistibile venind dinspre bucătărie: șalău umplut cu stafide, piept de gîscă afumat și inegalabilele ei ștrudele cu mere; aici în Linz, se mîndresc cu un tort tradițional, carese prepară după o rețetă neschimbată de sute de ani, mie îmi pare cam uscat și cu Knödel, banale găluște din cartofi, prăjite-n pesmet.
Amintirile acestea îmi răscolesc stomacul, la popotă meniul este cam frugal și mă mă surprind gîndind, că instinctele primare: foamea și libidoul, care este o tot o manifestare a insațietății, dar sexuale, ne dictează, de la naștere, viața.

16 august
Astăzi am avut primul meu caz. Tocmai coboram dimineața scările, încheindu-mi grăbit nasturii la veston, cînd în sala de triere a fost adus un ostaș zvelt, brunet, armonios construit, legat peste față cu o cîrpă însîngerată. Unul dintre camarazii săi, care-l sprijinea, căci se pare că pierduse mult sînge, îmi spuse că se rănise la ochi, mînuind carabina. L-am întins pe masa de consultație și l-am examinat: o rană adîncă îi brăzda fața, de la arcada stîngă pînă sub pomeți, globul ocular era secționat și sîngera abundent. Am curățat plaga și am suturat-o, dar nu am putut să-i salvez ochiul. Sanitarul Brandt, care mă ajuta, îmi spuse că flăcăul nu se rănise singur în timpul exercițiului,traumatismul era „opera” feldwebel-ului Katze, instructorul batalioanelor de recruți, care-și cotonogea cu regularitate subordonații. Interogîndu-l mai tîrziu pe flăcău, Jancso îl chema, de loc din pusta Szegedului, am aflat și motivația acestui act de-o brutalitate extremă: băiatul își găsise o ibovnică, de aceiași nație cu el, printre florăresele care vindeau buchete multicolore pe străzile din preajma cazărmii; pe fată pusese ochii și plutonierul; înfuriat că rivalul său se bucura din plin de favorurile focoasei unguroaice, îl lovise peste față cu vergeaua de oțel care servea la curățarea armei. Am raportat incidentul colonelului von Hötzendorf, care a hotărît să mușamalizeze cazul, pedepsindu-l pe agresor cu două săptămîni de carceră și reformîndu-l pe ungur, cu promisiunea unei pensii pentru invaliditate.
Cinismul acesta nu m-a surprins, pedepsele corporale, deși interzise din vremea Kaiserului Franz I, sunt frecvente în cazărmile imperiale, dar i-am cerut colonelului permisiunea să-l examinez pe Katze; a ridicat din umeri și a semnat un bilet care îmi permitea accesul în arestul garnizoanei.
L-am vizitat pe plutonierul-instructor în celula în care își ispășea pedeapsa; un exemplar tipic de atavism criminal, demn de clasificarea lui Lombroso: nu prea înalt, dar musculos și agil ca o pisică sălbatică din Alpi, craniul strîmt, cu fruntea teșită și arcade proeminente, urechi mici, feline, lipite de scalp și ochii înguști, cu irisul galben-verzui, sticlind de-o răutate animalică; o pereche de mustăți rare, subțiri, roșcate, desăvîrșeau asemănarea cu un linx. I-am spus că am ordin să-l examinez și s-a supus fără crîcnire; am reușit să îl hipnotizez cu destulă greutate. Cînd s-a trezit din somnul indus, l-am întrebat ce visase. S-a strîmbat disprețuitor și a încercat să se sustragă întrebărilor mele, dar pînă la urmă a recunoscut că visase o capră sfîșiată, însîngerată. În copilărie păscuse turmele părintelui său pe plaiurile styriene și de fiecare dată cînd se pierdea vreun animal, căzînd în prăpăstiile muntelui sau pierea ucis de lupi, taică-su îl bătea cu sălbăticie.

18 august
O scrisoare voluminoasă de la profesorul von Brücke. Teoria sa privind tratarea nevrozelor prin stimularea ariilor lui Broca, oricît de seducătoare ar fi prin precizia detaliilor, mi se pare o utopie.
Discut seara cu Siegfried , ne tutuim acum după ospățul din ziua venirii mele, despre monotonia vieții de ostaș; originea sa și educația tradițională l-au împins spre această carieră. Totuși e sensibil, destul de cultivat și melancolic, are acea „schwermut” tipic germană și își divinizează mama, căreia îi scrie săptămînal.
Matuska scoate vioara și ne cîntă cu virtuozitate Brahms, Variațiuni după Paganini.

21 august
Îndatoririle de serviciu îmi lasă tot mai puțin timp să completez acest jurnal; seara prefer să recitesc tragediile lui Sofocle sau să răsfoiesc lucrările lui Mesmer, de Puységur, sau Braid. Siegfried și Matuska joacă stos cu alți doi camarazii din regiment. Vinul de Moselle și vizitele săptămînale la bordelul ofițerilor din Hoffer-Platz, le mențin tonusul psihic, atît de necesar în viața de soldat.

25 august
Sunt din ce în ce mai ocupat; șeful meu, maiorul Brüchner a lăsat aproape toate tratamentele în seama mea; pe lîngă faptul că este antisemit, nu-mi poate ierta faptul că în cazul schilodirii băiatului acela ungur, am trecut peste ordinea ierarhică și am raportat direct colonelui.
Ieri m-a surprins pe cînd efectuam măsurători ale indicelui cefalic unor recruți. Întrebîndu-mă ce făceam, i-am răspuns că îi că verific să nu aibe paraziți; nu a sesizat ironia mea sau habar nu are la ce folosește un compas antropologic.
Ca și cum toate acestea nu erau îndeajuns, am depistat cîteva cazuri grave de dezinterie în garnizoană și îi bănuiesc pe adjutanții de la intendență, care aprovizionează bucătăriile cu alimente alterate.

27 august
Toată ziua mi-o petrec făcînd controlul medical unui batalion de recruți: munca îmi este îngreunată de faptul că unii dintre ei nici nu vorbesc germana, grosul trupei fiind format din cehi, bosnieci, români sau ruteni.
Seara discut cu Jan Matușka. În civilie e institutor în Pressburg, are doi copii și este pasionat de șahul prin corespondență, acum tocmai joacă o partidă nemaipomenită cu un poștaș din Malmö.

3 septembrie
Avem o adevărată epidemie de dezinterie: sunt peste cincizeci și opt de cazuri grave și probabil de două ori pe atît , cazuri latente. Von Hötzendorf mi-a ascultat argumentele și a decis instalarea măsurilor de carantină; din cauza lipsei de paturi în infirmerie, cazurile mai puțin grave vor fi transferate la spitalul municipal. Cei mai afectați de interdicția de a părăsi garnizoana, pînă la noi ordine, sunt ofițerii, care nu mai pot vizita stabilimentul din Hoffer-Platz și nu mai pot colinda la sfîrșit de săptămînă bodegile și cafenelele din oraș.
Brüchner a lăsat, bineînțeles, cu perfidie, toată munca de izolare și dezinfectare în seama mea.

5 septembrie
Ieri, von Hötzendorf mi-a solicitat un raport privind situația epidemiei. I-am spus că după opinia mea, enterocolitele ar putea fi provocate de bacteriile din pîinea mucegăită furnizată de manutanță. Există o practică, frecventă pe lîngă marile garnizoane, ca acest aliment să fie preparat din grîu de calitate inferioară sau care a încolțit în hambare; de escrocherie beneficiază angrosiștii de cereale și brutarii, prin complicitatea plutonierilor de intendență. Solicitat să își exprime opinia, hauptmann Schulz, șeful aprovizionării, a negat cu vehemență acuzațiile.

6 septembrie
După părerea camarazilor mei lucrez prea mult în infirmerie, suplinind superficialitatea lui von Brüchner. Majoritatea ofițerilor din cazarmă, cu excepția orelor cînd sunt de gardă nu fac mai nimic: dorm, joacă stos sau se îmbată prin cîrciumile din oraș sau în dormitoare. Oricît aș fi de obosit de activitatea din infirmerie, de orele scurse monoton în serviciul de gardă, îmi pun ordine în gînduri. Citind, de pildă, Oedip rege, cugetam la această mitică figură universală, care alegîndu-și singur destinul, se automutilează simbolic, acceptînd pedepsa pentru faptul de a fi ignorat un tabu; atracția copilului pentru părintele de sex opus poate dezvolta în adolescență o nevroză sui-generis.

8 septembrie
Profit de o perioadă de ameliorare a stării bolnavilor din infirmerie și vizitez cazurile de la spitalul municipal; mă însoțește un furier care poartă un catastif cu numele celor internați acolo. Dacă imperiul se va prăbuși, va fi și din cauza birocrației excesive; totul este înregistrat, notat, catalogat și arhivat, în cît mai multe exemplare, iar ordinele, atît cele militare cît și cele civile se contrazic și se intersectează frecvent. Deocamdată profit de birocrația cazonă și fac, aproape zilnic, plimbări prin oraș.

10 septembrie
A trecut o lună de cînd sunt în Linz. Viața cazonă nu mi se pare mai insuportabilă decît cea de intern. A fost alegerea mea să vin și să-mi îndeplinesc îndatorirea civică de ostaș; puteam foarte ușor să obțin un act medical care să mă scutească de serviciul militar, așa cum a făcut o mare parte a colegilor mei.
Azi noapte am visat-o, pentru a nu știu cîta oară pe Martha; de data aceasta era complet goală, cu trupul ei voluptuos de hamadriadă, sprijinit de o coloană antică în stil doric. Nu-mi analizez aceste vise din prisma conținutului lor latent, din subconștient, fiind doar niște proiecții onirice ale libidoului meu nesatisfăcut.

13 septembrie
Siegfried mi-a cerut o consultație. I-am privit chipul slab, dar armonios de arian, căruia pînă și cicatricile lăsate de dueluri îi confereau un farmec aspru, irezistibil, și i-am spus, în timp ce își încheia pantalonii:
„Dragul meu, se pare că bănuielile tale se confirmă: e șancru, fără niciun dubiu!”
L-a înjurat pe colonel, care prin măsurile sale de carantină îl obligase să își întrerupă vizitele la șantanul unde jumătate dintre actrițe îi erau amante și să recurgă, incognito, la servicile nocturne ale unei prostituate care făcea trotuarul, în preajma cazarmei.
I-am recomandat spălături cu hipermanganat și doze moderate de poțiune mercurică.
Situația mi se părea destul de hilară, așteptîndu-mă de la el mai multă tenacitate teutonică în suportarea abstinenței. Libidoul exacerbat să fie, în cazul său, dovadă a unei traume psihice din adolescență?

16 septembrie
Azi dimineață, pe cînd treceam prin piață, ducînd condica la spital, mi-a tăiat calea o muierușcă brunetă, cu buze ademenitoare și ochi de jar, care purta în brațe un coș cu flori.
„Domnu’ doctor nu mă cunoaște, da io îl cunosc, de cînd l-o cusut așe fain pe Jancso al meu!”
Am întrebat-o ce mai face iubitul ei și a strîmbat cu amărăciune din frumoasele-i buze cărnoase:
„ Amu-i cociș și s-o jurat că dacă-l prinde pe plotonier, îi taie beregata...”
Mi-a prins la butonieră o garoafă turcească roșie, ce mirosea amețitor a piper dulce și învîrtindu-și fustele a dispărut.

17 septembrie
Colonelul s-a interesat din nou de situația dezintericilor. Mi-a promis că va ordona o anchetă privind aprovizionarea cu grîu alterat. La plecare, după ce mi-a mulțumit pentru zelul arătat în oprirea epidemiei, mi-a cerut să o consult pe soția sa, care suferă de migrene repetate. Am convenit să trec într-o după-amiază de joi, cînd doamna von Hötzendorf își primește prietenele.

19 septembrie
Vremea se menține caldă pentru această perioadă a anului, un vînt fierbinte și uscat înfoaie frunzișul platanilor din Hoffer-Platz; curvele au din nou profit, pentru că la solicitarea mea, comandantul a ridicat interdicția de a părăsi cazarma.
I-am scris Marthei; nimicuri, anecdote cazone și asigurarea că după două luni voi primi o permisie și voi veni la Viena să o întîlnesc.

22 septembrie
Casa Hötzendorf de pe PrinzEugenstrasse e o vilișoară în stil secession, cu ferestre înalte, tencuită într-un vernil pal, ascunsă după un șir de tei robuști. Interiorul respiră o opulență burgheză învecinată cu kitschul. Se pare că doamna von Hötzendorf, născută Stofelss, a primit-o zestre de la tatăl ei, un cunoscut antreprenor de construcții în Styria.
Brandt îmi periase temeinic uniforma și-mi lustruise cizmele, dar mă tem că tot nu am făcut o impresie prea bună doamnelor strînse în jurul unei măsuțe de servit ceaiul. În general medicii sunt priviți în înalta societate ca niște ciudățenii: nu te poți dispensa de serviciile lor, dar nici nu poți să îi tratezi ca pe niște egali, îi tolerezi la ocaziile mondene, cu condescendență.
După plecarea invitatelor, am fost condus în budoar și am consultat-o pe amfitrioană; e o persoană nevrotică, de constituție limfatică, cu tenul pal, părul castaniu-roșcat și ochi cenușii, foarte triști. Se plînge de migrene repetate, palpitații, sincope și în general de o anemie progresivă. Am consultat-o cu minuțiozitate și am detectat toate semnele sindromului Charcot-Weiss-Baker: inflamarea dureroasă a ganglionilor limfatici, puls greu decelabil, atonie progresivă a membrelor, hipotensiune arterială. În timp ce își încheia corsetul, am observat pe o măsuță de marmură din budoar, o sticluță brună cu dop argintat. La întrebarea mea, mi-a răspuns că este o poțiune pe care i-o prescrisese medicul curant împotriva migrenelor; i-am deșurubat dopul și am mirosit conținutul: era laudanum. Am rugat-o să renunțe la acea poțiune și am strecurat flaconul în buzunarul vestonului.
Între timp ajunsese acasă și colonelul. A ascultat diagnosticul meu, încruntat, mușcîndu-și mustața scurtă, aspră, cenușie, iar cînd i-am recomandat să își ducă soția la Marienbad, mi-a replicat că îi este imposibil pentru că peste două săptămîni vor avea loc manevrele de toamnă la care va participa însuși alteța-sa imperială, arhiducele Karl-Ludwig.

23 septembrie
Von Hötzendorf și-a ținut promisiunea, a ordonat o anchetă și escrocheria celor de la manutanță, care achiziționau grîu alterat a fost dată în vileag; se pare că toată operațiunea se efectua prin complicitatea lui Schulz care încasa sume frumușele din toată afacerea. Dacă nu izbucnea epidemia de dezinterie nimeni nu ar fi aflat nimic și matrapazlîcurile ar fi continuat.
Sanitarul Brandt mi-a șoptit azi dimineață, că her hauptman Schultz umblă spumegînd de furie prin garnizoană și jură că îi va tăia urechile jidanului de doctor, care își bagă nasul unde nu-i fierbe oala; din moment ce sunt singurul doctor militar evreu din Linz, presupun că se referea la mine.

25 septembrie
Continui să o vizitez săptămînal pe doamna von Hötzendorf. De cele mai multe ori consultația mea se rezumă la examinarea pulsului, dar îi face plăcere să-mi povestească întîmplări din tinerețe. Ieri m-a rugat să o examinez și pe o bună prietenă de a ei, văduva bancherului Feuehrig. Dacă lucrurile merg tot așa, pînă la terminarea stagiului voi deveni un medic monden.

26 septembrie
Ceea ce era inevitabil să se întîmple, s-a petrecut ,pe neașteptate, azi dimineață. Tocmai treceam grăbit prin coridorul care lega infirmeria de curtea cazărmii, grăbindu-mă să examinez un nou lot de recruți, cînd m-am ciocnit fără să vreau de Schulz. S-a clătinat greoi și m-a privit cu ochii săi porcini, cred că era încă beat decuseară, rîzînd prostește :
„ Jidane, în armata imperială un ofițer nu își îmbrîncește superiorul fără să își ceară scuze!”
I-am replicat că nu îl văzusem din pricina obscurității și oricum nu avusesem intenția să ne ciocnim. Asta a fost tot, dar după prînz am fost vizitat de un locotenent de la intendență și un căpitan de artilerie, martorii individului , care veneau să pretindă satisfacție în numele său. Siegfried, care are nenumărate dueluri la răboj, a discutat cu ei și s-a oferit să mă reprezinte. M-a sfătuit să aleg spada și nu pistoletul, Schulz fiind prea bătrîn și prea gras ca să poată para atacurile mele. Iau lecții de scrimă, cîte două ore pe zi sub îndrumarea lui și ideea de a-l ciopîrți pe porcul acela nesimțit, tocmai eu un mînuitor al bisturiului, mă face să mă amuz teribil.

28 septembrie
Am primit în sfîrșit răspunsul, printr-o epistolă foarte protocolară, de la profesorul Charcot: mă anunță că ar fi onorat, ca anul viitor, să devin bursierul său. Salpetrière j’ arrive!
Toată cazarma nu vorbește decît despre duelul nostru; se pare că s-au pus pariuri, inclusiv printre subofițeri. Evenimentul va avea loc peste cinci zile.
29 septembrie
Fac o vizită doamnei Feuerhig, văduva unui industriaș bogat, pe care am cunoscut-o în casa Hötzendorf. M-a primit în salonul ei ticsit de antichități, întinsă pe un recamier stil deuxiéme empire, într-un negligé vaporos din mătase ecru,moarată, care se potrivește de minune cu tenu-i oacheș.
Fără pălărie si corset, cu buclele mătăsoase căzîndu-i pe umeri, cu fața proaspătă, nefardată, pare mai tînără și mai apetisantă decît la prima noastră întîlnire.
E italiancă din Bolzano, Tirolul de sud, vorbește germana cu un accent cîntat, fermecător și în afara unei evidente neurastenii nu suferă decît de spleen.
Îmi vorbește agitată despre viața vieneză, despre baluri și călătorii în sudul însorit. Fără nicio tranziție, îi propun să-mi povestească ultimul ei vis. Roșește cochetă, îmi spune „mio caro dottore”, dar în cele din urmă îmi descrie un labirint oniric în care revine, obsedantă, imaginea unei coloane de marmură, încălzită de soarele sudic.

1 octombrie
Von Hötzendorf se interesează din nou în legătură cu starea de sănătate a trupei; se apropie data cînd sunt programate manevrele de toamnă și acest fapt determină o stare de nervozitate în rîndul corpului ofițeresc. După ce îi citesc datele din voluminosul catastif pe care îl completez zilnic, îmi prezintă o doleanță a doamnei colonel care mă roagă prin intermediul său să fac o vizită medicală la mănăstirea de călugărițe carmelite din Lustenau.
Cred că Șlomo Herkovitz, rabinul nostru din Freiburg, s-ar tăvăli pe jos de rîs dacă ar auzi că voi consulta niște călugărițe.
Sunt destul de uimit că nu mă chestionează în legătură cu apropiatul duel, despre care în mod cert a fost informat.

2 octombrie
Duelul s-a desfășurat mai rapid și mai simplu decît prima mea participare la o disecție.
La miezul nopții, în sala de arme a cazărmii, ne-am întîlnit doar noi și martorii. Siegfried von Wüpertahl a prezentat spadele și a repetat condițiile duelului; în mod firesc la astfel de înfruntări este prezent și un medic, dar von Brüchner a refuzat să asiste.
Ca în transă, am apucat mînerul greu al spadei și m-am îndreptat spre mijlocul sălii. Un ușor tremur îmi zgîlțîia mușchii gambelor și ai brațelor, ca prin ceață auzeam ultimele indicații ale lui Siegfried.
Ne-am încrucișat spadele; Schulz, gras și crăcănat, mă privea cu o ură evidentă, grețoasă, în ochii încețoșați de alcool ( ulterior am aflat că băuse mai multe șnapsuri ca să-și tempereze teama)pe deasupra lamelor albăstrii. Am parat din reflex primul său atac, am făcut o eschivă, apoi o paradă, doi pași laterali pe parchetul de pin înnegrit de vreme, am atacat, și brusc, schimbînd direcția lamei cu o arcuire din pumn, am fandat, lovindu-i umărul; lama i-a străpuns deltoidul, sîngele a țîșnit maculîndu-i cămașa albă, a scăpat arma cu un vaiet surprins și împleticindu-se, a căzut greoi în genunchi. Secunzii săi s-au repezit să-l sprijine, eu mi-am scos mănușa groasă din piele de bou și le-am spus să-l cheme pe Brandt, cu feșe, iod și apă caldă. De fapt, bătrînul sanitar aștepta deja pregătit cu toate în dosul ușii. Am oprit hemoragia, rana nu părea a fi gravă, i-am administrat un calmant și l-am pansat; două ordonanțe care erau și ele prin preamă, l-au cărat, după ce și-a revenit pînă în camera sa.
Siegfried entuziasmat, m-a felicitat în felul său:
„Sigmund, dacă nu aș știi că ești pasionat de medicină, ți-aș prevedea o carieră de spadasin !”
Exagerează, bineînțeles, Schulz e un adversar insignifiant și toți sunt ușurați că lupta s-a încheiat astfel.

3 octombrie
M-am trezit tîrziu, colegii mei au ținut să mă sărbătorească cu prelungi libațiuni de muscat italian. Cu capul încă încețoșat de vin, am coborît la infirmerie și l-am căutat pe sanitar.Cu un zîmbet complice, pe fața-i ridată, bătrîna cătană m-a asigurat că rănitul se simte bine, a cerut o găină friptă la dejun și mi-a întins un teanc gros cu bancnote de 100 de koroane ; era remunerația cuvenită mie în urma plății pariurilor. Am izbucnit într-un rîs isteric, era pentru prima dată cînd eram plătit pentru rănirea unui semen de-al meu și nu pentru vindecarea sa; am luat banii fără nicun scrupul, era o sumă destul de însemnată, în total vreo 8 000 de koroane, ceea ce reprezintă echivalentul soldei mele pe 10 luni.
În mod sigur, von Hötzendorf a fost informat în legătură cu duelul, dar nu am suportat nicio consecință a acestei întîmplări. La trei zile după acest eveniment, Schulz, cu brațul atîrnat într-o eșarfă neagră, a părăsit garnizoana, fiind mutat la cazarma din Kronstadt în Transilvania.
5 octombrie
După această victorie, o vizitez după-amiază pe doamna Feuerhig. Toată protipendada Linzului a aflat de duel. Grațioasa Rosanna, ne tutuim acum, mă ceartă că m-am riscat viața în numele onoarei, dar totodată e măgulită de aura mea de spadasin, iar eu simt că Marte îi deschide drum lui Eros.
De pe vremea cînd omul trăia în peșteri, masculul cel mai puternic din trib, cel care își altoia mai zdravăn rivalii se bucura cel mai deplin de favorurile reprezentantelor sexului opus.

6 octombrie
Așa cum am promis doamnei von Hötzendorf, fac o vizită stareței de la San Florian. Abația este foarte bine întreținută prin donațiile familiilor bogate din oraș, e decorată cu niște coloane de marmură roz și are o orgă minunată la care a concertat Bruckner.
Maica superioară mă conduce din capelă, printr-un coridor îngust la chilii; se oprește în fața unei uși groase din stejar și înainte de a o deschide cu o cheie mare, mă roagă să-i promit că nimic din ceea ce voi vedea nu va trece dincolo de zidurile mănăstirii. Îi amintesc de jurămîntul lui Hipocrat și intrăm.
Într-o sală destul de încăpătoare, un soi de infirmerie după cîte am înțeles, pe trei paturi joase, legate cu funii și cearșafuri răsucite se zvîrcolesc trei călugărițe. Una dintre ele scoate niște sunete ciudate, miorlăituri pisicești, grohăieli și lătrături sacadate, cealaltă urlă, scrîșnind din dinți: Abigor, Abraxas, Asmodei, Astaroth,Behemot, Beelzebub, Belial, Bifrons... și așa mai departe, tot alfabetul demonic, iar cea mai tînără dintre ele, o femeie brunetă, cu o față armonioasă și ochi mari, cafenii, cu poalele rasei ridicate, geme și gîfîie, contorsionîndu-și șoldurile goale și pîntecul, ca și cum ar încerca-o extazul amorului.
După părerea stareței toate trei sunt posedate, dar chemarea unui exorcist implică formalități birocratice, ca pretutindeni în imperiu. În opinia mea sunt doar trei cazuri de isterie religioasă, pe fundalul reprimării libidoului. Nu pot să fac mai nimic pentru ele, la plecare las flaconul cu laudanum ce-l luasem de la doamna von Hötzendorf, cu recomandarea să le administreze cîte o lingură, la două-trei ore.

7 octombrie
Primesc un billet doux de la doamna Feuerhig; dorește să mă vadă înainte de începerea manevrelor. Ce gînduri sumbre s-or fi instalat în căpșorul ei drăgălaș, e doar un joc de soldați, nu mă paște niciun pericol real, deși von Brüchner, profitînd de autoritatea sa, m-a propus ca șef al eșalonului sanitar.
Mă întorc după miezul nopții, euforic: am cules rodul strădaniilor mele! Matuska, mucalit, mă miroase ca un copoi, parfumul duceag, de violete al Rosannei Feuerhig mi s-a lipit de piele, și-mi spune zîmbind:
„ Pevezenghiule miroși ca lenjeria unei baroane...deși eu aș fi preferat în locul tău o cameristă, sunt mai sincere și nu dau bătăi de cap! Idealul meu e camerista unei baroane!”
Culmea e că nu am niciun scrupul deontologic, consider că satisfăcîndu-i libidoul, nu fac altceva decît să-i tratez nevroza.

8 octombrie
Von Hötzendorf a convocat toți ofițerii, ca să împartă responsabilitățile care le revin în timpul desfășurării marilor manevre de toamnă. Ne anunță, dar și ăsta e un secret al lui Polichinelle, că la desfășurarea de forțe a regimentului 69 landwehr va asista însuși alteța-sa imperială, arhiducele Karl-Ludwig. Așa cum fusesem anunțat de șeful meu, maiorul von Brüchner , voi conduce eșalonul sanitar, ceea ce înseamnă că mă voi hurduca într-un furgon tras de patru cai de povară, în urma trupelor, înghițind tot praful și toate mirosurile lăsate-n urmă de răcani. Siegfried nu este nici el mai norocos, a primit comanda unui batalion care se va desfășura în ariergardă, doar Matuska are motive de exuberanță, el se va ocupa de popota și de satisfacerea tuturor cerințelor înaltului oaspete.
Ofițerii își inspectează trupa și fac pregătiri de plecare pentru a doua zi, în bucătărie e o larmă de oale și crătiți ciocnite, se taie găini și purcei de lapte, ordonanțele aleargă dintr-o parte în alta, la intendență răcanii stau la coadă să-și ia rațiile de pesmeți, majurii urlă în dreapta și stînga, e un haos de zici că a izbucnit o bătălie adevărată și nu se pregătește doar un joc de-a războiul. Toți fac exces de zel, nu e niciun secret pentru nimeni că niște manevre reușite pot ridica în grad ofițerii, sau pot catapulta în ierarhia militară, comandanții.
Profit de zarva generală și fug să-mi iau rămas bun de la Rosanna; voi lipsi din Linz vreo patru zile și acesta e un pretext bun să mai primesc o porție de amor.
9 octombrie
Pe la orele 5 dimineața, întrega garnizoană este trezită de sunetele stridente ale trompetelor; reîncepe foșgăiala, se înhamă caii, se încarcă armele în căruțe și pe nemîncate, întregul regiment iese încolonat pe porțile cazarmei și se înșiră pe drumul ce șerpuiește printre dealuri spre Mathausen-Gusen. Căruțele cu prozivii și furgonul sanitar încheie acest boa în culori feldgrau, care se tîrăște prin peisajul autumnal.
După trei ore de marș susținut, batalionul din fața mea începe să se destrame; sărmanii flăcăi, încărcați cu ranițele pline de fleacuri cazone, nemîncați și uscați de sete, căci nimeni nu s-a gîndit să aducă provizii suficiente de apă, încep să se împleticească ca niște muște pe o hîrtie lipicioasă; cîțiva cad leșinați și trimit sanitarii să-i ridice, se produce o busculadă, feldwebelli se opun și îi altoiesc ca să se scoale. În cele din urmă cu ajutorul lui Siegfried von Wüperhtall, care încheie coloana, ordinea se restabilește.
Pe la prînz toată armia se oprește; se pregătește cantonamentul, se descarcă bucătăriile mobile de campanie, miroase a obiele transpirate și a rîntaș.
Marșul continuă pînă spre seară, cînd toată suflarea regimentului sosește la Leonding și se culcă nemîncată, proviziile neajungînd decît pentru ofițeri și subofițeri. Matuska are o teorie interesantă privind alimentația pe vreme de război: ostașul k.u.k. luptă mai bine cu burta goală, decît cu stomacul îngreunat de mîncare; motivul e simplu pretinde el, tot răcanul se grăbește să-și dovedească adversarul sperînd să-i șterpelească proviziile!
Adorm în furgon, unde Brandt a așternut un braț mare de fîn înmiresmat și visez sînii cărnoși și fierbinți ai Rosannei; mă joc cu ei ca și un sugar cu sfîrcul mamei.

10 octombrie
Dis-de-dimineață tot regimentul e în picioare și pleacă în grabă spre cîmpul de manevre. Corpul nostru de armată, comandat de însuși arhiduce, primește cocarde roșii și se va lupta cu albaștrii conduși de kronprinzul Rudolf.
Trupele primesc muniție de manevră și se așează pe poziții, după toate regulile artei războiului. Apuc să îl zăresc de la distanță pe arhiduce, un tip înalt și corpolent strîns într-o redingotă roșie cu fireturi aurii.
Sunt aduse primele victime ale conflictului simulat, patru flăcăi cu membrele zdrobite de un cheson de artilerie răsturnat; am făcut rost de niște morfină și le alin durerile în timp ce sunt pansați.
Lupta continuă, din locul unde stau nu zăresc decît o îmbulzeală de uniforme gri-verzui, albastre și negre. După patru ore de atacuri și retrageri de ambele părți se face o pauză. Trupele primesc în sfîrșit prima masă a zilei. Îl zăresc în treacăt pe Siegfried teribil de marțial, cu uniforma murdară de praf și cu sabia în mînă; îmi zîmbește și promite să-mi aducă urechea unui husar care l-a insultat, strigîndu-i că e un fătălău.
După ce și-au potolit foamea ostașii încep din nou joaca, se mai trag cîteva salve în vînt, un hauptmann gras cade de pe cal și-și rupe un picior; eu m-am plictisit de spectacol stau în furgon și citesc din Höderlin. La căderea nopții luptele se încheie, se ridică bivuacuri, armele sunt puse în piramide, trupa primește papricaș de cartofi și rachiu, iar domnii ofițeri împreună cu altețele lor și comandanții se retrag la Leonding unde iau cina la un restaurant.

11 octombrie
Cu armele încărcate-n furgoane regimentul se întoarce la Linz. Nu am aflat de partea cui este victoria, dar se pare că-n timpul supeului arhiducele și-a exprimat satisfacția că au fost niște manevre foarte reușite. Au fost acordate și o droaie de medalii, printre evidențiați fiind și Matuska pentru sufleul de raci cu anghinare servit la cină. Principalul beneficiar al jocului de-a războiul este însă von Hötzendorf care va primi probabil galoanele de general.
Nu reușesc să o văd pe Rosanna, îi trimit doar cîteva bilete de amor,sunt ocupat cu răniții ; celor cei striviți de tun le-am amputat picioarele, încă un semn că manevrele s-au desfășurat bine.

10 decembrie
Nu am mai scris în acest jurnal de vreo două luni. Proaspăt avansat general, von Hötzendorf este noul șef de Stat major al armatei chezaro-crăiești. Rosanna a plecat imediat după manevre la Marienbad, însoțind-o pe doamna general. Adevăratul motiv al plecării doamnei Feuerhig îl cunosc doar eu: o sarcină inoportună.
Am reușit să obțin mutarea mea la Viena la Spitalul militar „Arhiducesa Sophie”, loc care îmi permite să îmi continui studiile neurologice, voi mai purta uniforma încă jumătate de an, dar apartenența mea la grupul ofițerilor va fi una pur formală.
În ultima noapte petrecută în cazarmă am avut un vis straniu: mă plimbam pe străzile din Freiburgul natal și într-o piațetă, pe lîngă hala de pește, am zărit o statuie pe al cărei piedestal, săpat în piatră, mi-am citit numele. Nu trebuie să fi psihanalist ca să interpretezi acest vis; întotdeauna am avut conștința valorii mele și certitudinea că am să las ceva imuabil în urma mea.
Linzul rămîne în urmă, o etapă din viața mea, o amintire a unor povești cazone de spus nepoților în serile de iarnă.
Anul viitor, în vară sper să ajung la Paris, asigurările lui Charcot fiind ferme: voi fi bursier și intern la Salpetrière.
Acum aștept, cu nerăbdarea unui copil sărbătorile de iarnă. Ca un adevărat ateu, voi petrece Hanucka împreună cu familia, iar Crăciunul cu Martha și cu prietenii mei.

 
Gheorghe Recheșan

Comentarii

  marian boris a postat comentariul in data de 2010-07-02

prietene, din păcate ne revedem, textele dumitale dovedesc talent, dar cunoștințele de germanp sunt lamentabile, greșeli de litere, lipsa majusculelor la substantive, mă mmir pentru un bănășțean care se respectă, îmi retrag orice bănuială de xenofobie, dar fii mai reținut în "exploziile" sumitale resentimentare.Cu bine, BMM


BACK
 

COMENTEAZĂ
| MEMBRI DE ONOARE | SPONSORI | SUMAR | PRIMA PAGINA | PUBLICITATE |  
| CAUTA | CONTACT| COPYRIGHT | REDACTIA | ARHIVA | LINKURI | WEB-CAM |
Nr. Pilot
  *** VA INVITAM: ATELIER LITERAR **** *** *** VA INVITAM: ATELIER LITERAR **** *** *** VA INVITAM: ATELIER LITERAR **** *** *** VA INVITAM: ATELIER LITERAR **** *** *** VA INVITAM: ATELIER LITERAR **** *** *** VA INVITAM: ATELIER LITERAR **** *** *** VA INVITAM: ATELIER LITERAR **** *** *** VA INVITAM: ATELIER LITERAR **** *** *** VA INVITAM: ATELIER LITERAR **** *** *** VA INVITAM: ATELIER LITERAR **** *** *** VA INVITAM: ATELIER LITERAR **** *** *** VA INVITAM: ATELIER LITERAR **** *** *** VA INVITAM: ATELIER LITERAR ****