FORUM   CHAT  REVISTA EUROPEEA  AJUTOR  CONTACT    
...
Text postat de Corneliu Traian AtanasiuSeducþia modelului

Cum se prezintã practic nevoia de modele, cum sînt ele cãutate ºi reperate în ambianþã ºi cum sînt asimilate de cei cãrora le sînt necesare? Cred cã modelele exercitã o adevãratã fascinaþie asupra amatorilor. Se poate ca un mecanism biologic subtil sã îndrepte vieþuitoarele cãtre modelul ce trebuie imitat, reprodus, plagiat asemenea tropismului care menþine floarea soarelui mereu cu faþa cãtre astrul zilei.

Într-o primã instanþã, nu fiinþele vii aleg modelele, ci modelele sînt cele care îºi exercitã vraja, seducþia, ispita asupra lor. Farmecul este însã totdeauna doar ambalajul comercial al avantajelor adaptative pe care le prezintã copierea prototipului.

Ceea ce este copiat vrãjeºte pentru cã aduce un cîºtig, un folos, un profit. Individul care deþine aceastã nouã achiziþie este privilegiat în activitatea sa vitalã sau mãcar în felul cum este apreciat de ceilalþi.

Legãtura între model ºi imitator este simplã ºi lipsitã de echivoc. Sub masca admiraþiei ºi invidiei se aflã mereu avantajele adaptative pe care modelul le deþine deja. Fascinaþia este exercitatã de pe o treaptã superioarã a aºezãrii mai convenabile, mai favorabile în viaþã.

Modelul a reuºit ceva ce ne impune înaintea noastrã. Trebuie sã-l urmãm ca sã nu rãmînem în urmã.


Construcþie ºi copiere

A copia înseamnã evident a reproduce fãrã originalitate. Existã însã în copiere nu doar o lipsã de autenticitate, ci un pericol ºi mai mare, acela al superficialitãþii.

Nu degeaba avem tot felul de cuvinte care aratã cu degetul înspre tentativele eºuate ale reproducerii. Imitaþia, chiar servilã ºi dornicã de fidelitate, este sortitã unui act nu doar secund, ci adesea neizbutit, ratat. Ea doar mimeazã, adicã simuleazã, se face cã. Doar îngînã, murmurã, ºopteºte într-un registru minor ºi chiar persifleazã ceea ce vrea sã imite. Mai mult se joacã.

Imitaþia este pînditã deci funciar de primejdia facilului, sumarului, expeditivului. Ea nu se poate bucura de temeinicia unei construcþii, de o structurã interioarã bine întocmitã, de un edificiu proiectat ºi edificat cu migalã, de un efort susþinut care sã-i dea un suflu interior.

Pericolul plagiatului este cã se rezumã la o prestaþie hei-rupistã, la reproducerea exteriorului, faþadei, ambalajului, cã n-are timp, abilitate ºi bunãvoinþa sã se ocupe ºi de interior. ªi nici un înþelege adesea cã ar exista sufletul ºi spiritul a ceea ce copiazã – îl fascineazã doar spiritul maimuþãrelii.


Image hosted by Photobucket.com


Mascarada

De obicei, cînd e vorba de tentative prea puþin premeditate ºi nicidecum fãcute dintr-o opþiune destinalã, imitaþia nu depãºeºte nivelul mascaradei. Ea rãmîne o înscenare pripitã, o acþiune determinatã de un anume tropism, efectuatã la un nivel comportamental lipsit ºi de exigenþe superioare, ºi de mijloace serioase de punere în practicã.

ªi rezultatul rãmîne pe mãsura recuzitei. Totul se rezumã doar la o încercare de a pãcãli pe cei care cascã gura, de a rupe gura tîrgului, la a adopta o atitudine falsã ºi ipocritã, crezutã însã avantajoasã. La o festã, la încã o farsã jucatã propriei vieþi ºi existenþe.(va urma)


Parcurge cronologic textele acestui autor
Text anterior       Text urmator
Nu puteti adauga comentarii acestui text
DEOARECE AUTORUL ACESTUI TEXT NU PERMITE COMENTARII SAU NU SUNTETI LOGAT!

  Comentariile userilor    
     
Pseudonim
Parola
Nu am cont!
Am uitat parola!

 
Texte: 23814
Comentarii: 120248
Useri: 1414
 
 
  ADMINISTRARE