FORUM   CHAT  REVISTA EUROPEEA  AJUTOR  CONTACT    
Vasiok scrie un roman (6)
Text postat de Gheorghe Rechesan
Bezmetiuc rămase cu gura larg căscată, de i-ar fi încăput înăuntru toate muștele acelei veri toride prăvălite peste stepa Buceagului, dar după ce se dumiri despre ce era vorba, fugi în casă, unde își potrivi oleacă înfățișarea. Scuipă în palme și-și potrivi frizura pieptănîndu-se în lipsa unui alt instrument adecvat cu deștele, își frecă repede urdorile nopții trecute cu un capăt de năframă muiat în apă și căută o cămașă curată ca să se primenească dar negăsind niciuna, se înfășură ca un imperator într-o cergă roșie, din lînă sintetică, folosită de obicei ca polog peste pat.
Cucoana aceea uscată și cam trecută, cu nas vulturesc și ochii iscoditori sub lentile groase, nu luă în seamă eforturile sale, își văzu pe mai departe de scenariu, fiind o persoană care-și cunoștea bine meseria. În urma ei năvălise o sotnie de fotoreporteri care se răspîndi prin casă și ogradă, grăbindu-se să imortalizeze o droaie de aspecte și obiecte semnificative: masa la care romancierul lucra, condeiul, călimara, scaunul, podelele pe care pășea zilnic, ba chiar și peretele pe care, cuprins de neasemuită transfigurație romanescă, artistul își proptea adesea privirile, perete decorat de un calendar vechi cu poze, înfățișînd finalistele concursului "miss Gagauzia" în costum de baie. Nu scăpă de curiozitatea lor nici măcar privata, loc în care se năștea după propria-i mărturisire inspirația și se petreceau momentele intime ale creației sale. Un ipochimen de la gazeta "Graiul Buceagului" avu ideea să facă poze chiar și unui zarzăr sterp și desfrunzit sub a cărui umbră firavă, cică, adînc emoționat de cîntecul unei privighetori, îi venise lui Vasea ideea să scrie un roman!
Cînd zarva se mai potoli, iar cârlănenii curioși se risipiră pe la casele lor, dezamăgiți că nu e rost de guleai deocamdată, Rothschilda îl luă deoparte pe romancier și făcîndu-i semn să se așeze lîngă ea pe prispă, porni reportofonul. Cotoiul se strecură între dînșii sticlind din pupile, hotărît parcă să nu-i scape o vorbuliță.
" Haidem, daragoi moi, Vasea, să purcedem la trebșoara pintru care m-am deplasatără acilea'șa!"
El se scărpină în creștet, răsuflînd stingherit de parcă l-ar fi pus careva să tragă în jug:
" Cari trebșoară, duduițî?"
" Aia pentru care am venit...matale scrii un roman și vreau să aflu tăt-tăt de-a fir în păr!"
" Păi, cum să zîc, se bîlbîi Vasea, io-s diloc d'aci dîn Cârlănești...mamuca me ierea fomeie sărmană, fără multă știință di carte, da' m'o dat la școale s-ajung domn...am făcut școală în Tatar-Bunar să-nvăț scriitura p-ogor...ș-am învățat a scrie cu plugu' ca pă hîrtie...după aceea avînd meserie cercat-am să-mi cîștig sîngur pita..."
Rothschilda Găligan îl întrerupse nerăbdătoare:
" Apăi, amănunturile istea autobiografice le-om potrivi mai p'urmă...acu voi să aflu mai digrabă dispre ce îi vorba în carte matale...e-o poveste de dragoste, devotament, ură sau dimpotrivă te-nhămași trudnic la o iepopeie dîn viața satului?"
El privi nostalgic spre fundul curții, acolo unde un pintenog roșcat, cu pene rare, cocoțat pe o grămadă de bălegar își încerca glasul de tenor cîrîit.
" Viața me îi ca a unui cucoș, plină dă-nțelepciune, pîn scris io trîmbițăz adevărurile istei lumi, așa cum îi iea...cu rele șî buni...că dacî nu cînt mă-năbuș șî chier!"
" Am priceput, maladeț...da' spune-mi așa de-a dreptul, dispre ce povesteși colea cînd te-așterni la scris?"
Bezmetiuc se sculă, se întinse de-i pîrîiră oasele și îmbujorat la chip de parcă ar fi consumat o vadră de samagon din sfeclă și o lămuri:
" Dispre lupta me cu Răul șî stricăciunea oaminilor..m-am luat la trîntă cu el și nu mă las pînă nu-l răpun!"
" Șî iel răul ista are o înfățoșare anume?"
" Păi cum să n-aibe, îi ditamai urieșu... o matahală cît clopotnița la beserică, cu chip încruntat și spăimos, c-o pereche de ochelari dîn aur pi nas și o musteață înfoiată, căzăcească....m-amenință, face zîmbre di tăt fielu, mă ie în batgiocură, da' io nu mă las io pînă nu-l birui pi dînsu!"
" Leit lupta lui Iacov cu înjeru', concluzionă ea, or altă pildă pilduitoare dîn cărțile sfinte..."
" Cartea mea, romanul ista, va fi păstă Cartea cărților...așa să-mi ajute dumnezo!"
Mai vorbiră ei o vreme, apoi Găligana trimise șoferul să aducă din portbagaj o sticloanță cu vodcă din cea bună, cu chipul marelui Stalin pe etichetă.
" Hai să trăim tovărășește, spuse vesel Vasea, că pe vremuri numa tovarășii beau dintr-asta!"
" Eheee, gaspadin Bezmetiuc, dacă isprăvești romanu cela, numa dintr-asta ai să bei șî mataluțî!"
Cînd se isprăvi glaja, cucoana pretextă că are niște telefoane de dat, iar artistul brusc inspirat de miraculoasa licoare apucă cu spor condeiul și înșiră următoarele.
" Dîn nimica să naștie putieria. A me îi răsădită cu temei în străfundurile Ființii: un cîntic dă privighetoare, un zarzăr înflorit, firicielu dă iarbă crudă ce scoate capu dîn țarină și aseminea copchilului ce iasă la veață întîia oară așe și ieu dă cînd mă știu tare-n vîrtute, amarnic cu relile și pîn la capăt Viu, Putiernic șî Bun. Amin!"
După ce isprăvi, închise caietul și se tolăni în așternut, unde visă ditamai sticloanța de vodcă cît minaretul unei geamii, în conținutul căreia sclipeau mii de steluțe aurii și pe a cărei etichetă se vedea chipul său zîmbitor și iscusit înfățișat.
Mare îi fu mirarea Rothschildei cînd se deșteptă în casa parohială, unde o găzduise popa Vadră și găsi sub pernă o misivă redactată grăbit cu litere ascuțite și zgîriate parcă cu unghiile.

" Stimată filoloagă, nu trebuie să fii înțelept ca Solomon, ori cultivat precum Aristotel ca să vă dați seama că sunteți martora unui caz limpede de stultitia literarum. Așa cum ne demonstrează fără echivoc Witelstein, dintr-un limbaj defect nu se poate naște o construcție epică de proporții, sau altfel spus fără cauză nu există efect. Bănuiesc că sunteți familiarizată cu metoda inductivă în beletristică cît și cu lucrările despre hipertext ale lui Welleck și Waren care lămuresc în mod logic că între limbaj și exprimare intervine vectorul propersiune cognitiv-secvențială. Ca să nu mai pomenesc de rezolvarea matricială a temelor propusă în anii 80 de către David Antin sau de tratarea postfactum a fenomenului beletristic,antecoitum, metaforic vorbind, a lui Bumbas-Vorobiov...
Entre nous fie spus, nu e netot cel care crede tot ce i se spune ci acela care necercetînd cu de-amănuntul faptele se lasă orbit de neghiobie. Dacă nu vă surîde ipoteza aceasta și vreți să aflați adevărul despre romanul unui anume V.B. vă invit să ne întîlnim diseară în spatele hambarului părăsit al morii din localitate. Cu stimă, un spirit treaz și mereu iscoditor, al dumneavoastră, Tigrul melancolic din Buceag!"
Ea dădu din umeri, se scărpină meditativă în cocul cărunt și dădu uitării mesajul, creyînd pesemne că e opera unui adevrsar sau vreo cursă întinsă de un separatist cecen. Oricum în populara publicație двуязычный ("Bondarul bilingv") apăruse deja un articol pe care-l dictase decuseară la telefon și care arăta cam așa:

"Un gigant romanesc se naște sub ochii noștri

Ridicat din glia stepei noastre nemăsurate, un suflet puternic, inspirat, sensibil, drept, original și greu de plasat în categoriile scriitoricești obișnuite e pe cale să apară. Numele lui? Îl veți afla după publicarea romanului pe care îl scrie chiar în aceste momente. Să zicem deocamdată că se numește simplu și sugestiv Vasili că se trage din seva acestui popor, precum pelinul, hăsmățuiul sau omagul cel biruitor, iar mai multe nu vă spun. Oricum nu am dubii că asistăm la nașterea unei opere fără seamăn, iar autorul ei va depăși gloria unui Șolohov, Tolstoi (Alexandr Nicolaievici, nu contele)Faulkner sau G. G. Marquez. Să dea dumnezeu atotvăzătorul, că eu așa crez! "
Bezmetiuc avu parte și el de o surpriză de cum făcu ochi. În ogradă îi intră un malac negricios înarmat cu o bardă, un fierestrău și dălți de dulgher, care tîra după el un trunchi decojit de salcie. Insul îi întinse laba și se prezentă scurt:
" Val Belciug, scluptor și arhitect de mobilier, am venit să vă fac bustul!"
Vasea beli ochii spre el ca un mîrtan surprins că-și face nevoile sub masă:
" Bustul? Da di șe, bre?"
Parcurge cronologic textele acestui autor
Text anterior       Text urmator
Nu puteti adauga comentarii acestui text
DEOARECE AUTORUL ACESTUI TEXT NU PERMITE COMENTARII SAU NU SUNTETI LOGAT!

  Comentariile userilor    
         
 
  bre, hasmmuțache, tu nu ești creștin? taman în ajunul Crăciunului cînd peste plaiurile Mioriței ar trebui să răsune zvon de colinde tu ragi ca un măgar? să te ierte cei trei magi, dacă n-ai ce mînca și ce bea de Nașterea Domnului, ia niște posmagi și zer căci zău, mare amărît ești!  
Postat de catre Gheorghe Rechesan la data de 2012-12-24 13:01:26
         
 
  și cum tu ești cel mai mare invidios de pe acest site...  
Postat de catre Vasile Hurmuzache la data de 2012-12-24 05:44:12
         
 
  locu-acela întunecos este gură de-invidios!  
Postat de catre Gheorghe Rechesan la data de 2012-12-24 01:22:15
         
 
  ,,hurmu, tu esti refulat rau, nenicule! cu tisana de chizdarita ai incercat?
………………………………………………………”
( gheorghe recheșan)

ce mai, ești un curajos,
știi să-ți folosești ,,tisana”
într-un loc întunecos,
când ți-ai terminat mens sana!

 
Postat de catre Vasile Hurmuzache la data de 2012-12-23 09:18:48
         
 
  hurmu,tu esti refulat rau, nenicule! cu tisana de chizdarita ai incercat?alunga insomniile, da apetit la snoave,elimina frustrarea si face bine la prostata.da, taticule,ne-apreciem pt ce scriem,care-i problema ta, esti invidios?!suna un preten, balos-minios sa-ti faca dreptate!  
Postat de catre Gheorghe Rechesan la data de 2012-12-22 11:41:36
         
 
  Eu îți dau stele, tu ce dai?
- Pun la bătaie tot scuipatul
Ce-mi face-n gură mucigai
Și, de acasă, zarzavatul...
 
Postat de catre Vasile Hurmuzache la data de 2012-12-21 23:13:22
         
 
  Le-am pus din nou acolo unde le este locul!  
Postat de catre Florentin Sorescu la data de 2012-12-21 19:02:32
Parcurge cronologic comentariile acestui autor
Text anterior       Text urmator
         
 
  piatra.
firește că da, fiindcă știi că nu vei plăti cu nimic geamul spart.
 
Postat de catre Gheorghe Rechesan la data de 2012-12-21 18:35:02
         
 
  sile, curajosule, reacția ta, mă rog, comentariul vag literar(e un eufemism)seamănă cu aceea a unui puști necopt la minte care se strîmbă la o vitrină fiindcă se vede în ea clăpăug, slinos și cu bube pe nas. firește că tot perseverînd arată tot mai pocit, iar cînd enervat azvîrle cu o piatră în geam, situația pare rezolvată. tu, mon petit coquin, gavroche cu gura plină de rime bîlbîite și cu mucii refulării la nas, ai curaj să ridici piarta?!  
Postat de catre Gheorghe Rechesan la data de 2012-12-21 18:34:29
         
 
  măi, g. r. Bezmeticiuc,
parcă te-au gonit din casă
că n-ai fost băiat giugiuc,
și mi te-ai ascuns sub masă…

mă gândeam de unde-ți vin
puii ăștia fără pene…
cred că-i cauți prin izmene
în rafturi de magazin…

sigur că voi reveni…
am în față câmp întreg
unde mâine voi cloci
ce astăzi nu înțeleg.

dacă poarta o închizi,
voi intra precum Ahile.
ori, voi smulge cărămizi
din coliba ta subțire…

și voi face o privată
publică, fara pretenții.
însă, vor purta cravată
toți acei ce au…intenții.

sfatul meu? pune zăvorul
și pe ziduri stai la pândă.
Iuda unde-i? puișorul
iar așteaptă să te vândă…

nu te crede-n Ghetsimani,
iadul n-are străzi sfințite,
circulă numai șnapanii
care vântură copite…

stai pitit între Sodoma
și Gomora, însă, vai,
vine scepticul de Toma
și , cornițele mai ai…
 
Postat de catre Vasile Hurmuzache la data de 2012-12-21 07:05:40
         
 
  ,, alăptează-l pe hasmuțache”, ,, varianta cultă pentru bisexuali, etc., etc.

dacă sunt bisexual
și-ntre sexe pendulez,
e un adevăr banal
că pot să te alăptez!
 
Postat de catre Vasile Hurmuzache la data de 2012-12-20 22:07:52
         
 
  călătorie sprîncenată, tocmai am de gînd să postez un poem monumental :)  
Postat de catre Radu Stefanescu la data de 2012-12-20 13:35:11
         
 
  alăptează-l pe hasmuțache, e vizibil că suferă, dar ai grijă să nu-l supraalimentezi că ne trezim că publică kamasutra varianta ecoliterară pt bisexuali! acum tre să plec la o tăiere de moț literar, vb cînd mă-ntorc.  
Postat de catre Gheorghe Rechesan la data de 2012-12-20 13:27:58
         
 
  gheorghiță tată, oi fi eu palid ca o virgină atinsă de mastită, și matale rumeior ca un testicul de vîrsta a treia vizitat de oreion, nimic de zis, asta-i viața, roata se-nvîrtește, te-alăptez și-mi trece...  
Postat de catre Radu Stefanescu la data de 2012-12-20 13:21:24
         
 
  ps.fie-ți milă de sile, e și el un suflet de literat sensibil, nu mai înstela textele mele, că dă bietul de el în morbul lui Kitahara, nu-i destul că a umplut lavra bleu de excreții și secreții?!  
Postat de catre Gheorghe Rechesan la data de 2012-12-20 13:08:10
         
 
  fane, știu că ești sincer, dar asta, din pdv ecoliterar, mă lasă indiferent...ză șou mast gău on, dar helas tu ești cam "palid" în ultima vreme,ca o virgină atinsă de mastită, așa că nu pot deocamdată să te introduc în povestea lui Vasiok.  
Postat de catre Gheorghe Rechesan la data de 2012-12-20 13:04:50
         
 
  gheorghiță, să fiu cinstit, n-am citit-o, și nici nu prea am de gînd, dar sunt sigur că e foarte excepțională, așa că iatămăs [sic], să mă simțești mereu aproape, să nu crezi că te-am uitat...  
Postat de catre Radu Stefanescu la data de 2012-12-20 12:58:21
     
Pseudonim
Parola
Nu am cont!
Am uitat parola!

 
Texte: 23864
Comentarii: 120182
Useri: 1417
 
 
  ADMINISTRARE