FORUM   CHAT  REVISTA EUROPEEA  AJUTOR  CONTACT    
OCHEAN ILEVĂN (II)
Text postat de Gheorghe Rechesan
OCHEAN ILEVĂN (II)
(scenetă science-fiction)

Deasupra stogului de fîn unde stau cocoțati Pleavă și cu Pelticea pîlpîie luminițe verzi, fosforescente care se rotesc în sens orar descriind un cerc cu raza de aproximativ 15 metri. Concomitent, un bîzîit vesel, ca de bondar răzbate din bizara aură cu luciri metalice.
NELU PLEAVĂ:
− Fir-aș a dracu! Tătă egzistența mea am vrut să iau legătura cu așa-zisa divinitate, cu un oareșce cosmic care conduce Universu pe șestache și-acu, cînd dau cu ochii de ea, nu resîmt nicio emoție, nimica...
MIȘU PELTICEA :
− Domnu Pleavă, io, ca om de știință pătruns de doctrina sănătoasă materialist dialectică zic că nu-i nicio divinitate, e numai un fenomen luminos...și tare mi-e teamă să nu ne trăznească nește fulgere d-alea globulionare care se iscă din senin!
NELU PLEAVĂ (ducînd palmele la frunte):
−Taci o clipă...aud nește murmure fonetice ca și cum ne-ar survola un cîrd de gîște sălbatice...ga, ga, gaaa!
MIȘU PELTICEA:
− Io n-aud nimic!
NELU PLEAVĂ:
− Nu ești focusat...astupă-ți urechile și conectează-te la frecvența de 65-74 herzi, banda est!
MIȘU PELTICEA:
− Ahaaa...acu par că aud și io gîgîitul! Or fi niscai gîște extraterestrice?
NELU PLEAVĂ:
− Nu, nu-s gîște. Din cîte mă duce pe mine capul e un limbaj nonverbal structurat sinusoidal, cu urcușuri și coborîșuri. Ce-ar fi să răspund?
MIȘU PELTICEA:
− Ai grijă, nene, că io am pățit-o o dată c-un moroi! Să tot fie treizeci de ani de-atunci...mi-a ieșit în cale cînd mă-ntorceam de la o conferință pe teme de comunicare în limbaj biliar și n-am apucat să deschid gura că arătarea, să tot fi avut trei metri înălțime, mi-a plesnit, așa, fără niciun avertisment, o palmă de mi-au țiuit urechile trei zile în șir...dar și după ce mi-am recăpătat uzul auzului nu vorbeam decît în franceză: ui camarade profesior, mon șer pionier, ș-altele!
NELU PLEAVĂ:
− Sssst, taci oleacă din gură că parcă aud alte foneme...cea-uuu, cea-uuu, ce-a...
MIȘU PELTICEA (făcîndu-și cruce):
− Cea-u-șes-cuuu?!
În acel moment bizarul obiect luminos neindentificat își dublă circumferința, apoi se crăpă în două, iar din miezul lui răsări un individ mărunțel care levita cu picioarele desupra capetelor lor. Mărunțelul era îmbrăcat într-un costum din stofă neagră englezească perfect croit, avea o cravată roșie la gît, iar în mîini ținea un ciocan și-o seceră, ambele confecționate din polistiren poleit. Nu încăpea nicio îndoială că era nonuman fiindcă pielea lui avea o nuanță stranie, gri-verzui și ochii păreau două fante negre, decupate într-o foaie de oțel. Cei doi rămaseră cu gura căscată, iar extraterestrul începu să mormăie, să bîiguie, să hîrîie din grumaj căutîndu-și pesemne limbajul adecvat.
EITI (își ridică mîna rostind cu o voce stridentă și răsunătoare):
− Dragi tovarăși șî prietini... vă felicit păntru mărețele rializări în toati domeniile dă activitate și am încredințarea că veți depăși tăti obstacolele în drumul spre...
MIȘU PELTICEA (cu febrilitate și entuziasm):
− E Tovarășu...e Tovarășu, cîrmaciul neabătut al destinelor noastre!
NELU PLEAVĂ:
− Așșș, nu e el, domn profesor, e numa o proiecție tri-de a psihicului colectiv!
EITI (scăpînd secera din staniol din dreapta cu care gesticulează):
− Liniște....nu între-ru-peți, tovarăși, nu întrerupeți...așa cum am promis și la ultimul congres al partidului vom lupta să er-er...e-ra-di-căm orice manifestație dujmănoasă față de orînduirea socialistă și să milităm din tăti puterili ca s-ajungiem spre înaltile culmi de pros-pros...pros-pe-ri-ta-te și pro-gres!
NELU PLEAVĂ (ridicînd secera și examinînd-o):
− Domle, nu știu ce să zic... Parcă-i pe bune, îi chiar Tovarășu venit din altă dimensiune!
MIȘU PELTICEA:
− Să n-ai niciun dubiu...pînă și bîlbîielile îs ale lui!
NELU PLEAVĂ:
− Tovarășu președinte am și io, ca tot omu, o nelămurire. De ce n-ați dat de pămînt cu trădătorii de neam și țară cînd ați fost informat că plănuie să răstoarne orînduirea socialistă ?
EITI (rînjind cu subînțeles):
− Nu răspund decît în fața marii adunări naționale!
NELU PLEAVĂ:
− Vai de noi !Nu mai scăpăm noi de trădători și vînduți cît îi hăul și bîrgăul!
EITI:
− N-am apucat să trasăm următoarili directive păntru planul cincinal o mie nouă sute nouăzeci-doă mii...(rar și apăsat): după cum urmează...zece la număr...
MIȘU PELTICEA (scoate un carnețel și un pix):
− Directive păntru planul cincinal...
EITI:
− Punctu unu:terminarea canalulului Dunăre-Argeș-Prahova pînă la Mureș și Olt și legarea Brașovului pă calea apelor dă tăte porturile românești!
NELU PLEAVĂ:
− Corect...să fie duși la tîrnăcop și lopată tăți porcurorii, bancherii, șmenarii din multinaționale, țiganii și haștagiștii vînduți lui Sioroș să-l sape!
EITI:
− Punctu doi: construirea pă șantierele navale ale țării a unui număr dă zece mii dă vapoare pă an!
NELU PLEAVĂ:
− Acu să te văd, Băsescule, pe unde mai scoți cămașa!
EITI:
− Tri: scoaterea Rumîniei din tratatul de la Varșovia...numa așa vom avea o țară independentă și suverană!
MIȘU PELTICEA:
− Mai bine din N.A.T.O., Tovarășu Președinte!
EITI:
− Patru: achitarea în ăl mai scurt timp a datoriei externe!
NELU PLEAVĂ (aplaudă):
− Așa, așa...să le-o dăm peste bot nemernicilor de sioroșiști care vor să ne cumpere scumpa noastră țărișoara pe nimica!
EITI :
− Punctu cinci: să fie întărite legăturili strînse cu țările socialiste tovarășe șî prietine, îndeoseb cu republica populară democrată coreiană, viet-nam, laos șî...șî altele... șasă: să fie interzîse avorturile, o măsură dă care-i neapărată nevoie păntru sănătatea femeii...iar ălea care nu poate avea copii să-și ia angajamentul că adoptă minim doi copii dă la orfelinat...șapti: în școli, creșe grădinițe și-n tăte unitățile de învățămînt să fie organizate doă ore pă zi de învățămînt politic, să știe orișice copil care-s mărețele rializări ale socetății socialiste multilateral dezvoltate... punctul opt...
MIȘU PELTICEA:
− Mă iertați, Tovarășu, dar peste punctu ăsta ar trebui să săriți că-i cu ghinioane...știți, Timișoara și-alte încurcături!
EITI:
− Punctu nouă: să să rupă tăti rilațiile diplomatice și dă colaborare cu țările imperialiste dîn occident!
NELU PLEAVĂ:
− Ce-o să se mai bucure tovarășu Dragnea!
MIȘU PELTICEA:
− Și tovarășa prim minstru o să se bucure...și ea!
EITI:
− Zece: să să deie o amnistie și-o grațiere!
MIȘU PELTICEA și NELU PLEAVĂ (la unison):
− Ura, uraaa...Cea-u-șes-cu re-a-les la al doișpilea congres!
EITI:
− Unșpe: să fie mărită vrîsta de penzionare, că-i nevoie dă forță dă muncă în fabrici șî pă ogoare, după cum urmiază: șaptizăci dă ani la fimei șî optzăci la bărbați!
NELU PLEAVĂ (nedumerit):
− Nu-i prea mult, Toarșu? Că io am muncit de cînd mă știu și mi s-a cam urît cu truda!
EITI (dînd din mînă):
− Dragi tovarăși șî pretini, vă urez succes șî multă putere dă muncă la-ndeplinirea tutulor sarcinilor pă linie dă partid și dă stat...acu vă las că-s așteptat șî-n constelația Cînelui să le trasez și oaminilor muncii de-acolo nește sarcini pri-pri...pri-o-ri-ta-le!
Se aude un vuiet asurzitor, iar uriașul disc luminos pare să înghită tot stogul de fîn. Pleavă și Pelticea se prăbușesc din vîrful căpiței, iar extraterestrul dispare înghițit de un nor purpuriu cu miros de sulf.
MIȘU PELTICEA (agitînd notesul pe care a consemnat tot):
− Îți dai seama, nene, ce document valoros am în mînă? Am să deviu mai ceva decît mincinosul profet Moise al jidanilor!
NELU PLEAVĂ (scuturîndu-și paiele de pe haine):
− Tăte ca tăte, dar porunca cu pensionare nu-mi convine...ce-o să fac io toată ziulica pe ogor? O să mor de urît lîngă utilajele agricole!
MIȘU PELTICEA (zîmbind):
− Las că te descurci, matale, cumva...io să fiu blagoslovit cu traiul la țară m-aș apuca să scriu poiezii...romînu-i născut poiet în cea mai dreaptă și liberă orînduire din cîte au fost pe lume!
NELU PLEAVĂ:
− Aiurea, domn profesor, orice dobitoc care știe încropi două-tri versuri își zice sieși poiet! Io am să scriu cărți dintr-alea groase și grele de filozofie, că egzistența omului în lumea asta înghesuită n-a fost nici pînă azi pe deplin lămurită!
Parcurge cronologic textele acestui autor
Text anterior       Text urmator
Nu puteti adauga comentarii acestui text
DEOARECE AUTORUL ACESTUI TEXT NU PERMITE COMENTARII SAU NU SUNTETI LOGAT!

  Comentariile userilor    
     
Pseudonim
Parola
Nu am cont!
Am uitat parola!

 
Texte: 23823
Comentarii: 120250
Useri: 1414
 
 
  ADMINISTRARE