FORUM   CHAT  REVISTA EUROPEEA  AJUTOR  CONTACT    
...
Text postat de Ioan Iacob
Ar trebui fãcutã o precizare (dar aici vom deschide o parantezã pentru a spune cã la emisiunile TV toþi invitaþii se simt obligaþi SA FACÃ PRECIZÃRI încât te apucã disperarea; în loc sã intre în miezul problemei, sã rãspundã la întrebãrile care le-au fost adresate, ei se apucã "sã batã câmpii cu gratie", cum se spune, timpul trece, iar telespectatorii sunt tot mai nemulþumiþi fiindcã nu se trece "la chestiune"). Cum însã mizãm pe inteligenþa celor ce vor citi aceste pagini de jurnal PRECIZÃM CA NU MAI FACEM PRECIZÃRI...

Se preconizeazã din nou O ZI MARE. I.C. mã sunã pentru a-mi spune sã nu-l mai aºtept, a intervenit ceva, vom merge direct la cei cu care ar trebui sã ne întâlnim. Este trecut de 9,30 , întâlnirea este la 10. Nu gãsesc nici un taxi, mã recupereazã un MAXITAXI salvator, care mã lasã la Universitate, unde în faþa fântânii arteziene mã aºteaptã deja C.
Întâlnirea are loc, I.C. prezintã conceptul "Europeea", domnul director C.L. este încântat, doreºte sa sprijine acest proiect, îºi cheamã ºi colegii sã le fie prezentatã "revista on line a cetãþeanului european".

Este si ziua înmormântãrii pãrintelui GALERIU. I.C. propune sã trecem ºi noi pe la Biserica SILVESTRU, o mare de oameni stã in soare ºi ascultã slujba religioasã, încercãm sã ne apropiem ºi mai mult, dar un cordon ne bareazã accesul pâna în interior.
O melodie divina ne poartã parcã undeva, într-un alt spaþiu, seara I.C. îmi dã telefon sã-mi spunã cã mai multe televiziuni au relatat despre curcubeul apãrut în clipa înmormântãrii pãrintelui Galeriu... Cei care l-au condus pe ultimul drum pe veneratul pãrinte ºi nu numai au vãzut în acest curcubeu sau aurã un semn divin…

Înainte de a ajunge la birou trecem prin redacþia "României literare", las domnului Dimisianu un exemplar din 'TOP BUSINESS' unde s-a publicat interviul cu Adrian G. Sahlean (un traducãtor american al lui EMINESCU), I.C. îºi lasã ºi cartea de vizita unde este trecut site-ul www.europeea.ro ºi îi explicã domnului Dimisianu despre ce este vorba ºi despre faptul cã se doreºte ºi realizarea unui link pentru "România literarã".
In maºina lui I.C. este zãpuºealã, aerul condiþionat nu mai face faþã vipiei de afarã, doar muzica reuºeºte sã ne aducã o oaza de liniºte ºi de rãcoare (aceasta este senzaþia) în haosul ºi în zãpuºeala strãzilor pe care trecem. O pagina clasicã. Un concert de Bach. Inconfundabilul Bach. Avem senzaþia cã suntem într-o catedralã iar muzica este un scut între noi ºi infernul de afarã. Nici nu mi-am dat seama când am ajuns. Din parcarea full cineva tocmai iese numai bine sã avem unde parca noi…

Ne oprim la terasa "Muzeului literaturii", îl întâlnesc pe poetul Radu Cange. Nu ne-am vãzut de mult timp. Fac prezentãrile.. Radu îmi arata o paginã cu versuri publicate în "România literarã Versurile lui Radu Cange par desprinse dintr-un alt spaþiu, ireal de perfect, sunt profunde, îmi fac nespus de bine în agitaþia cotidianã. Îi spun acest lucru, este foarte fericit ºi emoþionat. Apoi inevitabil Europeea. Referindu-se la o remarcã a unui distins critic literar care a afirmat cã literatura pe net nu existã, IC spune ca va veni vremea când cine nu va fi pe net de fapt nu va mai exista. Si îl invitã generos pe Radu sã publice în Europeea. Rãmâne ca acesta sa trimitã cât de repede colaborãrile sale.

Dupã o masa cam copioasa pentru cãldura de afara din nou în maºinã. ªi din nou muzica. Binefãcãtoare. Un concert de la Viena.. Din nou ne afundam în aglomeraþia strãzii. IC conduce reflex. Nu mai auzim nimic din agitaþia si vacarmul oraºului. Doar muzica pare a fi pus stãpânire peste noi…

Intram pe net. Ne amuzam cu câteva dueluri epigramistice apoi intrãm pe atelier literar. Încet, încet numãrul de texte ºi comentarii creºte. ªi numãrul de autori. Peste un an sperãm sa fie mii…


Peste o zi ma aflu la Sinaia, în redacþia "Ziarului de Sinaia", directorul ziarului aflã despre site-ul "Europeea", îl invit sa acceseze www.europeea.ro ºi discutãm despre mai multe ipoteze "de lucru".
Adorm târziu, în gând cu ipoteza cea mai frumoasã: la SINAIA se vor organiza anual manifestãri "HESPERUS" - "Europeea".
Undeva în vis "pantera roºie" a lui I.C. taie niºte serpentine ºi ne duce tot mai departe, tot mai departe ÎN SPAÞIU ªI TIMP, pe când radioul din maºina recepþioneazã un concert transmis prin satelit, de la Viena, un concert de muzicã clasicã al unui compozitor foarte cunoscut, dar mã chinui zadarnic în vis sã-mi amintesc num..., numele, NUMELE, N U M E L E, N U M E L E, N U M E L E...

Ioan Iacob


Parcurge cronologic textele acestui autor
Text anterior       Text urmator
Nu puteti adauga comentarii acestui text
DEOARECE AUTORUL ACESTUI TEXT NU PERMITE COMENTARII SAU NU SUNTETI LOGAT!

  Comentariile userilor    
     
Pseudonim
Parola
Nu am cont!
Am uitat parola!

 
Texte: 23878
Comentarii: 120196
Useri: 1418
 
 
  ADMINISTRARE