FORUM   CHAT  REVISTA EUROPEEA  AJUTOR  CONTACT    
De criticat, de dezbătut, de ignorat 2
Text postat de Emanuel Cristescu
În urma sprijinului primit din partea dumneavoastră și ca urmare a observațiilor propunerilor și criticilor primite, vă prezint mai jos forma îmbunătățită a proiectului de lege privind procedura de vot în vederea prevenirii și combaterii fraudei electorale. Știu, s-ar putea să rămână doar o utopie. Însă dacă nu încercăm nimic, nimic nu se face. La dezbaterea precedentă reacția diasporei a fost foarte palidă. La numărul de voturi care a fost strâns din diaspora și la numărul de voturi care se preconizează a veni din diaspora la următoarele alegei mă așteptam la o reacție mai de substanță. Ori diaspora nu este interesată însă în numele și pe spatele ei se imaginează o mare posibilitate de fraudare a alegerilor.

Știu, noi, cei de aici, nu reprezentăm un estimator statistic valid nici pentru electoratul român nici pentru cel din diaspora. Cu toate acestea ceva, ceva semnificație s-ar putea găsi.

Vă rog, în continuare pe cei în care spiritul civic încă nu a murit să încercați să faceți cunoscută această dezbatere și altor persoane, din alte medii. Poate mai există observații ori posibilități de îmbunătățire.

Pe cei care vor cu tot dinadinsul să distragă atenția de la acest subiect îi rog să se abțină.

Vă mulțumesc anticipat.


Expunere de motive la

LEGEA
privind buletinul de vot și procedura de vot în vederea
prevenirii și combaterii fraudei electorale


Ținând seama de lungul șir de acuze reciproce, pe care și le-au adus partidele cu privire la fraudarea de-a lungul timpului a alegerilor și de suspiciunile privind incorectitudinea desfășurării alegerilor, în special în străinătate;

Constatând că la fiecare proces electoral desfășurat în ultimii douăzeci de ani au existat încălcări ale Legii electorale, tentative de fraude și fraude, multe nedepistate iar altele, deși depistate, rămase nesancționate;

Luând act de voința declarată a tuturor liderilor și partidelor pentru alegeri corecte;

Pornind de la „Codul bunelor practici în materie electoral㔠adoptate de Comisia Europeană pentru Democrație prin Drept;

În vederea materializării principiului potrivit căruia „statul trebuie să sancționeze orice fraudă electorală”;

Cunoscând faptul că oricât de bună ar fi o lege electorală ea poate fi încălcată dacă tehnica și procedura de aplicare nu sunt corecte și riguroase;

Având în vedere:

- necesitatea egalității șanselor candidaților și asigurarea dreptului de vot al tuturor cetățenilor
- libertatea alegătorilor de a-și forma o opinie fără influențe de natura cadourilor, atențiilor ori mitei electorale.
- obligativitatea ca autoritățile de stat să aibă o atitudine neutră în ceea ce privește implicarea lor în campania electorală și separarea netă între partide și stat, care să nu permită utilizarea de către partidele aflate la guvernare a resurselor publice în interese de partid
- modul determinant în care acuratețea listelor electorale trebuie să servească un scrutin corect
- necesitatea recredibilizării procesului electoral în conștiința cetățenilor
- necesitatea imperativă de înlăturare a posibilităților de fraudare a alegerilor și de eliminare a oricăror suspiciuni privind incorectitudinea procesului electoral
- principiul libertății mass-media și accesul acesteia la fazele procesului electoral și la susținerea candidaților în mod nediscriminator iar reflectarea alegerilor să fie obiectivă și neutră în special în media publică,

asigurarea corectitudinii alegerilor reprezintă cel mai important moment în vața unei națiuni și aceasta trebuie să vizeze cel puțin următoarele aspecte:
 Buletinele de vot trebuie astfel realizate încât să nu poată fi falsificate ori înlocuite cu altele.
 Să asigure secretul votului în sensul că nu trebuie să fie posibil să se facă o legătură între alegător și buletinul de vot,
 Pe tot parcursul procesului de vot să existe transparență astfel încât cetățenii, presa scrisă si mijloacele audiovizuale să aibă acces la toate fazele procesului.
 Să existe proceduri care să împiedice deturnarea voinței electoratului și contracararea celor peste 25 de metode, identificate până acum, de fraudare a alegerilor.

Pentru falsificarea unei bancnote, care are efect limitat în plan economico-financiar, (până la descoperirea falsului, bancnota circula de un număr de ori) falsificatorul prins este condamnat! Falsificarea voturilor sau alegerilor înseamnă deturnarea voinței electoratului și poate avea consecințe dezastruoase asupra întregii țări pentru lungi perioade de timp. De aceea se impune un buletin de vot și o procedură de vot, riguroase și sigure, care să permită prevenirea fraudelor electorale de orice fel, depistarea sigură a acestora și sancționarea lor severă, în condițiile legii.

Votul electronic nu poate fi folosit în această etapă din cel puțin următoarele considerente:
-alegerile pot fi ușor fraudate prin manipularea softului. Dată fiind miza extrem de importantă a procesului electoral, precum și ca urmare a faptului că, până acum, la fiecare alegeri au fost constatate fraude și acuze de fraudare a votului, opinăm că există forțe interesate în fraudarea alegerilor iar acestea vor face totul pentru a le frauda. De aceea sistemul electronic, într-o țară săracă și în care sunt cumpărători și vânzători de voturi, sistemele electronice de vot NU SUNT SIGURE. De altfel este de notorietate faptul că sisteme informaționale dintre cele mai performante, respectiv chiar ale NASA, Pentagon, bănci, etc au fost penetrate.
-în plus, votul electronic de tipul „prêt à voter” permite alegătorului să rămână cu un cupon cu care să verifice dacă votul său a fost luat în considerare sau nu. Acest cupon însă reprezintă, și acesta este cel mai periculos aspect, posibilitatea de a demonstra altora cum a votat. Aceasta înseamnă că, practic, acest tip de vot poate fi utilizat ca un mijloc de traficare a votului, respectiv un fel de perfecționare a procedeului de fraudare cunoscut sub numele de „votul suveică”.
-la nivelul electoratului există o mare masă de electori care nu s-ar descurca și care ar necesita asistență, fapt ce ar duce la influențarea votului.

În ceea ce privește votul prin corespondență, noi, inițiatorii acestui proiect de lege am propus intezicerea acestuia din următoarele motive:
 Nu poate exista certitudinea votului secret și onest, adică în concordanță cu voința și convingerea alegătorului, aflat în țară sau în străinătate. Oricând, un emisar, reprezentând anumite interese, se poate prezenta la alegător, ori la mai mulți alegători, oferindu-le sume de bani ori alte avantaje. Iar alegătorul va vota, în prezența acestui emisar, așa cum emisarul îi va cere.
 Potrivit punctului 4. alin a. din Codul bunelor practici în materie electoral㠄Pentru fiecare persoană cu drept de vot, secretul votului nu este numai un drept dar și o obligație, a cărei nerespectare trebuie să fie sancționată prin anularea oricărui buletin de vot al cărui conținut a fost divulgat.” Ori votul prin corespondență nu poate oferi certitudinea îndeplinirii obligației fiecărui alegător de a asigura secretul votului.
 Dată fiind miza alegerilor și pornind de la practici recente privind coruperea unor alegători din străinătate, procedura votului prin corespondență ar reprezenta o fisură majoră a procesului electoral și, de aceea, trebuie total înlăturată.

 În Raportul explicativ, adoptat de Comisia de la Veneția în cadrul celei de-a 52-a sesiuni plenare (Veneția, 18-19 octombrie 2002) se subliniaz㠄3.2.3. 38. „…votarea prin corespondență poate fi folosită mult într-o țară și interzisă în alta pentru a evita pericolul unor eventuale falsificări electorale.” Și, acest pericol, pentru România, este real. În numele și în spatele unui principiu frumos, acela ca și cetățenii aflați în străinătate să-și poată exercita dreptul la vot, practic, se pot face mari ilegalități și se poate deturna voința electoratului.

 Pe de altă parte nu este moral ca viața și destinele cetățenlor rămași în România să fie determinate de semeni de-ai lor care trăiesc în democrații consolidate și au nivelul de trai cu totul altul decât cel din România și care nu cunosc realitățile concrete din țară, putând fi ușor manipulabili, votul prin corespondență reprezentând o modalitate perfectă de deturnare a voinței acestora.

 În procesul electoral, practic, se aleg persoane care într-un fel s-au altul vor gestiona bugetul constituit din taxele și impozitele pe care cei rămași în țară le plătesc. Numai în mică măsură, ori deloc, le plătesc cei care se află în afara țării. Din acest motiv este imoral ca unii să plătească taxe și impozite și alții să decidă gestionarea lor. Este și mai imoral ca acest fapt să se întâmple prin utilizarea unei proceduri, votul prin corespondență, nesigure și ușor traficabile.

Față de cele de mai sus propunem spre dezbatere și aprobare în procedură de urgență prezentul proiect de lege:

LEGE
privind buletinul de vot și procedura de vot în vederea
prevenirii și combaterii fraudei electorale

Art. 1. Buletinul de vot

a. Buletinul de vot pentru toate tipurile de alegeri - locale, generale, (parțiale sau totale) a celor prezidențiale și pentru referendum, - se va realiza în condiții de imprimare și având elemente de siguranță ca la imprimarea bancnotelor.

b. Hârtia pe care va fi imprimat buletinul de vot trebuie să fie hârtie filigran cu elemente de siguranță tipice.

c. Buletinul de vot va avea o hologramă de conformitate, astfel încât, în plus, să facă dificilă și să împiedice falsificarea buletinului de vot.

d. Fiecare buletin de vot va fi imprimat cu o serie corespunzătoare județelor țării respectiv municipiului București și un număr unic având șase cifre, cu regim special. Numărul va fi scris și cu ajutorul unui cod de bare care să permită scanarea. Acest număr este necesar după deschiderea urnelor pentru a verifica dacă există buletine multiple situație în care se vor analiza toate aceste buletinele și se vor identifica buletinele false prin compararea cu elementele de siguranță prevăzute de către tipografie.

e. Seria și numărul buletinului de vot vor fi imprimate și pe cotorul care va rămâne în registrul de buletine după detașarea buletinului de vot.

f. Seria și numărul unic al buletinului vor fi plasate pe colțul buletinului astfel încât prin îndoirea și lipirea acestui colț să fie acoperit numărul unic al buletinului. După îndoirea și lipirea colțului, buletinul va fi semnat de către doi membri ai Comisiei de votare și ștampilat cu ștampila Secției de vot. Prin îndoirea colțului și acoperirea numărului unic al buletinului se asigură secretul votului. Adică nu se poate face corespondența între un buletin de vot și alegător, pentru a se identifica astfel modul cum a votat.

g. Pe verso, colțul va fi negru astfel încât, după îndoire, să nu se poată vedea numărul unic.

h. În anexă este prezentată macheta buletinului de vot.

i. Buletinele de vot vor fi imprimate la o tipografie din afara țării care va realiza buletinele cu toate elementele de siguranță necesare, ca la bancnote, pentru a împiedica falsificarea buletinelor. Livrarea buletineor de vot se va face sub forma unor registre. (similar modului cum se livrează diplomele de studii) Buletinele de vot se detașează, iar în registru va rămâne cotorul. În caz de dublură sau suspiciune privind veridicitatea unui buletin se va putea examina zona de detașare atât la buletinul de vot cât și la cotor.

j. Buletinele de vot vor fi imprimate într-un număr mai mare cu maxim 1% decât numărul alegătorilor pentru a putea fi înlocuite în cazul în care alegătorul greșește și solicită un alt buletin de vot. Înlocuirea unui buletin de vot pentru un alegător se va face o singură dată. Buletinele de vot neutilizate la închiderea votului se anulează prin aplicarea unei ștampile cu amprenta „ANULAT”

Art. 2 Procedura de vot:

1. Buletinele tipărite și transportate în condiții de siguranță maximă (cum se transportă bancnotele) sunt aduse la fiecare secție de vot și predate pe bază de proces verbal.

2. La fiecare secție de vot buletinele de vot sunt verificate, se înregistrează într-un proces verbal, seria și numerele buletinelor primite, „de la nr…. până la nr…”se îndoaie colțul fiecărui buletin de vot și se lipește prin umezirea lipiciului cu care buletinul este prevăzut și menținerea apăsat câteva secunde a părții care se lipește.

3. Colțul lipit se semnează de către președintele secției de votare și de către un membru al Comisiei și se ștampilează astfel încât o parte a amprentei ștampilei să rămână imprimată pe colțul îndoit iar cealaltă parte pe fața buletinului de vot. Buletinele astfel pregătite se amestecă și apoi se așază în teancuri în vederea înmânării câte unui singur buletin de vot, alegătorului care îndeplinește condițiile pentru a-și exercita dreptul de vot și care se prezintă în acest scop la secția de votare.

4. Buletinul de vot este ștampilat pe verso cu ștampila de control a secției de votare.

5. Când se prezintă un alegător, după legitimare și bifarea în lista de alegători, acesta primește un buletin de vot cu colțul îndoit lipit, ștampilat, și semnat pe colțul îndoit.

6. Alegătorului i se va aduce la cunoștință că nu are voie cu aparate de fotografiat sau telefoane mobile în cabina de vot. Obligatoriu, acestea vor fi lăsate la Comisie în perioada cât se va afla în cabina de vot.

7. Alegătorul preia buletinul de vot și ștampila și intră în cabina de vot.

8. În cabina de vot ștampilează căsuța corespunzătoare voinței și opțiunii sale.

9. Împăturește buletinul de vot astfel încât să se vadă pe verso ștampila de control.

10. Introduce în urna transparentă buletinul de vot. În întregul proces de vot nu vor fi admise decât urne transparente și sigilate.

11. Înapoiază ștampila și primește documentul de identitate cu mențiunea „Votat”

12. Pleacă din secția de votare.

13. Procedura se repetă pentru fiecare alegător în parte până la ora închiderii secției de votare.

14. Pe toată durata votării presa scrisă și audiovizuală va avea acces în orice secție de votare în limita a maxim trei reprezentanți ai unui organism de presă simultan. Reprezentanții presei vor avea o legitimație specială cu mențiunea „Acreditat pentru scrutinul din data de….” O persoană astfel acreditată are dreptul să intre în oricare secție de vot din țară sau din străinătate.

15. Secțiile de vot vor fi amenajate pe teritoriul României iar în afara țării numai acolo unde sunt comunități semnificative ale diasporei românești care se înscriu pe listele electorale și care sunt transmise cu cel puțin două luni înainte Autorității Electorale Centrale. Secțiile de vot din afara țării trebuie organizate după aceleși reguli ca și secțiile din țară. Organizarea secțiilor de votare din afara țării va fi făcută de către un organism neutru, respectiv de către Autoritatea Electorală Centrală. Și în secțiile de votare din afara țării este obligatorie participarea reprezentanților partidelor care au înscrise candidaturi în cel puțin 30% din circumscripțiile electorale. Lipsa acestor reprezentanți din cadrul Comisiei electorale din secțiile din afara țării conduce la anularea alegerilor din aceste secții.

16. Toți alegătorii din țară care doresc să-și exercite dreptul de vot trebuie să se prezinte
exclusiv la secțiile de votare unde își au domiciliul. Alegătorii din afara țării vor putea vota exclusiv la secțiile la care s-au înscris. Înscrierea alegătorilor în aceste secții se va face cu minim 70 de zile înaintea alegerilor.

17. Toate listele electorale vor fi publice atât în format imprimat cât și pe internet. Publicarea listelor electorale va fi făcută cel mai târziu cu 30 de zile înainte de data alegerilor pentru a exista posibilitatea depistării eventualelor erori și corectării acestora.

18. La secțiile de votare, prezența observatorilor acreditați de către candidați va fi permisă necondiționat atât în timpul votării cât și în timpul numărării voturilor ;

19. Secțiile de vot vor fi prevăzute cu camere de luat vederi (web-cam) conectate la internet în fiecare încăpere unde sunt cabine de vot, urne de vot și unde se numără voturile.

20. Secțiile de vot vor fi prevăzute cu scanere pentru scanarea codului de bare al buletinelor de vot, în vederea transmiterii acestora la unul ori mai multe servere pentru verificarea existenței posibilelor voturi multiple. (Scanerele pot fi folosite și pentru eventuala numărare a opțiunilor de vot în situația în care acestea sunt proiectate pentru a fi compatibile cu o astfel de procedură. Varianta oficială a rezultatelor votului din fiecare secție de votare este varianta numărării manuale a opțiunilor de vot.

21. Nu se admite votul prin corespondență.

22. După încheierea votării se strâng toate ștampilele, tușierele și buletinele de vot rămase neutilizate și se depozitează într-un dulap transparent care se închide și se sigilează .

23. Se desigilează urnele de vot și se depun buletinele de vot pe masa de numărare.

24. Se dezlipește colțul îndoit extrase din urna de vot.

25. Se scanează codul de bare al fiecărui buletin de vot în vederea depistării buletinelor multiple. (se verifică numărul unic al buletinului de vot) Dacă apar buletine de vot multiple acestea se verifică din punctul de vedere al elementelor de siguranță, se expertizează, se confruntă cu cotorul buletinului, în vederea identificării buletinului original iar cele care se stabilesc de către comisia electorală a secției ca fiind false se anulează. Verificarea se va face conform procedurii indicate de către tipografia care a imprimat buletinele.

26. Se numără și se centralizează opțiunile de vot.

27. Se întocmește și se semnează procesul verbal tipizat, imprimat în aceleași condiții de siguranță ca și buletinul de vot, privind rezultatul votului din secție. Imediat după semnare, procesul verbal se scanează și se afișează pe internet în cadrul unui program informatic astfel încât să poată fi consultat de către oricine este interesat, prin racordarea la internet.
Listele electorale de la fiecare secție de vot, pe care alegătorii au semnat că au votat, vor fi scanate (fără câmpul cu adresa alegătorilor) și copiate. O copie a acestor liste se afișează la secția de vot. O copie scanată se postează în termen de maxim o oră de la ora încheierii

28. Se transmit originalele proceselor verbale la Biroul Electoral.

29. Se centralizează datele și se comunică rezultatele votului.

30. În cazul în care sunt contestații se aplică procedura din legea electorală.

31. După soluționarea contestațiilor se comunică rezultatul final al votului.

32. Buletinele de vot utilizate se îndosariază și se arhivează până la alegerile următoare. Persoanele care au suspiciune pot face pe cheltuiala lor controlarea în arhivă și renumărarea votului.

Art 3. Sancțiuni
Încălcarea prevederilor prezentei legi se sancționează după cum urmează:
1. Falsificarea unuia sau mai multor buletne de vot se pedepsește cu închisoare de la 5 la 10 ani. Pentru săvârșirea faptei împreună cu alte persoane, sancțiunea se majorează cu 3 ani.
2. Falsificarea procesului verbal de consemnare a rezultatelor alegerilor ori modificarea rezultatelor alegerilor după ce acestea au fost stabilite de către Comisiile electorale se sancționează cu închisoare de la 5 la 10 ani. Pentru săvârșirea faptei împreună cu alte persoane, sancțiunea se majorează cu 3 ani.
3. Fapta unei persoane de a da bani sau alte foloase unui alegător în scopul determinării acesteia de a vota un anumit candidat sau partid constituie infracțiune și se sancționează cu închisoarea de la 3 la 5 ani.
4. Fapta unei persoane de a primi bani sau alte foloase în schimbul votului reprezintă infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 la 5 ani.
5. Încălcarea cu vinovăție a prevederilor articolului 2 alin. 1; 2; 3; 4 și 5 cu privire la exercitarea atribuțiilor persoaneleor implicate în procesul electoral, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 300 la 1000 lei.
6. Încălcarea de către alegători a art. 2 alin. 6 se sncționează cu confiscarea aparatelor și amendă de 500 lei.
7. Încălcarea articolului 2 alin 14 cu interzicerea accesului persoanelor acreditate în cadrul secției de votare se sancționează cu amendă de 2000 lei și 6 luni închisoare.
8. Încălcarea articolelor 19; 22; 27; 28; 29 și 32 se sancționează cu amendă contravențională de 2000 lei.

Art. 4. Dispoziții finale.

Prezenta lege complează Legea electorală și Legea referendumului.

Prezenta lege intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României.

Prin intrarea în vigoare a acestei legi se abrogă prevederile contrare din actele normative care reglementează domeniul.

*Proiect de lege
*Specimen buletin vot stampilat secție cu adnotări
*Specimen buletin vot
*Verso colț negru


Parcurge cronologic textele acestui autor
Text anterior       Text urmator
Nu puteti adauga comentarii acestui text
DEOARECE AUTORUL ACESTUI TEXT NU PERMITE COMENTARII SAU NU SUNTETI LOGAT!

  Comentariile userilor    
         
 
  Ați reușit să vă mai uitați prin acest proiect? Ar mai trebui adăugat, schimbat, scos câte ceva ?

Ați descărcat de la link-urile din finalul topicului documentele?
 
Postat de catre Emanuel Cristescu la data de 2011-08-12 11:13:00
         
 
  La sfârșitul proiectului de lege se află link-urile de unde puteți descărca proiectul de lege în format doc. iar specimenul de buletin de vot simplu și cu adnotări în pdf.

Succes.
 
Postat de catre Emanuel Cristescu la data de 2011-08-08 17:11:08
         
 
  Emanuel, iată cele 4 linkuri de unde se pot descărca documentele

http://www.mediafire.com/?9cn1amn7n447e19

http://www.mediafire.com/?xrsp3hbt18annsf

http://www.mediafire.com/?ruv3882gbt5c578

http://www.mediafire.com/?iqe0tai7zle85a4

e simplu, se copiază linkul în browser, apoi se apasă "Click here to start download from MediaFire..."

succes
 
Postat de catre Radu Stefanescu la data de 2011-08-08 15:31:48
         
 
  Ideal așa ar fi. Să fie publicat și CNP-ul. Însă știu că există niște prevederi cu privire la protejarea datelor de identitate.

În proiectul legii electorale este gândit parcă un sistem de verificare online a CNP-ului în vederea depistării posibilelor tentative de vot multiplu.

Însă noi ne luptăm, ca urmare a precedentelor, cu fraudarea instituționalizată a alegerilor.

Într-o democrație normală, cu cetățeni independenți economic, adică nu aduși în postura de sclavi, nici nu s-ar pune astfel de probleme. Pentru că dacă nu sunt vânzători de voturi cumpărătorii nu ar avea ce cumpăra.

Când vezi în Parlament oameni, care altfel par respectabili, că încalcă legea fundamentală supunându-se unei comenzi imperative, aceea de a nu-și exercita dreptul și obligația de a vota, asemenea unor cățeluși dresți, sila și disprețul sunt cele mai blânde atitudini pe care le poți avea. Ori dacă mijloacele parlamentare sunt instituțional și oficial boicotate, nu mai există decât șansa mijloacelor extraparlamentare.
 
Postat de catre Emanuel Cristescu la data de 2011-08-08 11:50:56
         
 
  multumesc pentru atentie. publicarea cnp-uriloe era mai usor de verificat in calculator in sensul ca, odata copiate, dadeam aranjarea a-z si verificam doar ultima cifra, daca se repeta. 10 mil de cifre puteau fi parcurse in 2-3 ore.
cnp-ul este o cifra, daca nu este insotita de un nume, este egala cu zero (ca informatie speculativa).
dar este bine si asa, nu trebuie depistate multe cazuri de frauda, este suficient 1 caz. iar cum dv prevedeti si o pedeapsa grea, cui ii convine sa faca parnaie pentru un amarat de vot?
ceea ce este delicat in acest proiect este ca pedepsiti si pe cel care primeste mita electorala!
Ne vom amuza vizionand cazurile si mai ales explicatiile.

 
Postat de catre nicolae tudor la data de 2011-08-08 11:15:29
         
 
  Și, nu uitați: accesați link-ul

http://www.venice.coe.int/docs/2002/CDL-AD(2002)023rev-rom.pdf

Codul bunelor practici în materie electorală

și vedeți dacă ne-a scăpat ceva important.

Mă mai gândesc și la faptul că unii avem relații la posturi de televiziune, radio. Poate organizăm dezbateri pe acestă temă, poate prezentăm proiectul. Îmi manifest întreaga disponibilitate de a participa la astfel de dezbateri locale sau naționale.

Așa vom vedea poate cine este pentru alegeri corecte ]n mod real real și cine doar declarativ.
 
Postat de catre Emanuel Cristescu la data de 2011-08-08 10:31:41
         
 
  Am uitat cum se postează un document pdf sau word. Dacă se oferă cineva îi trimit macheta buletinului de vot să o posteze în cadrul dezbaterii.

Mulțumesc.
 
Postat de catre Emanuel Cristescu la data de 2011-08-08 10:24:50
         
 
  "Eu voi pleda în jur, cu pliante, conținînd acest proiect." Ioan Peia.

Este o idee excelentă. Și un sprijin extraordinar. Dacă fiecare dintre cetățenii în care spiritul civic nu a murit, s-ar implica, poate am avea sorți de izbândă.

Însă mă gândesc la faptul că mulți mai activați și pe alte spații internautice, poate, la fel de permisive și democratice ca Europeea.

Puneți link-ul acesta acolo: http://www.europeea.ro/atelierliterar/index.php?afiseaza_articol_nelogat=40398&id_comentariu=176067

În plus fiecare avem în computer adresele de e-mail ale unor rude, cunoscuți prieteni. Le puteți transmite fie link-ul, fie salvați textul și li-l trimiteți ca atare.

De asemenea și pe rețelele de socializare se poate face câte ceva.

Și, cred, imaginația fiecăruia dintre noi, care este interesat, și cine nu ar trebui să fie interesat? poate veni cu alte și alte soluții.
 
Postat de catre Emanuel Cristescu la data de 2011-08-08 10:22:20
         
 
  Am completat art 2. alin 27 cu formularea provizorie.  
Postat de catre Emanuel Cristescu la data de 2011-08-08 10:06:44
         
 
  Distinse Nicolae Tudor,

Nu se pune problema de "nebăgat în seamă". Statutul de cel mai vechi membru Europeea în afară de mine, chiar dacă v-ați supărat de câteva ori pe acest site, vă dă dreptul de a se ține seama de părerea domniei voastre. Atât că, luat de valul disputelor și încercărilor de distragere a atenției de la fondul problemei, am uitat. Însă formularea am văzut-o și am taxat-o rapid ca imposibil de realizat întrucât solicitați publicarea CNP-urilor și acest lucru mă tem că nu este posibil. Din motive de "siguranța cetățenului" (câte abuzuri se fac pe spatele acestui concept!) CNP-ul nu poate fi făcut public. Pentru că, răufăcătorii, nu-i așa?, etc. etc.

Însă ideea este bună. Și mă gândesc că publicarea pe internet a listelor cu alegătorii care au votat este necesară și binevenită. Și poate permite un control civic și în această fază a scrutinului. Pornind de la propunerea domniei voastre, eu aș vedea așa: listele electorale, pe care s-a bifat prezența la vot și cetățenii au semnat, după ce se acoperă cu o hârtie rubrica "adresa" se scanează și se afișează pe internet. Nu știu dacă există vreun act normativ care să împiedice acest fapt așa că dacă dintre colegii noștri cineva știe mai multe îi rog să intervină. Eventual, dacă se practică pe undeva prin lume. (Faptul că, eventual, nu se practică nu este un argument să nu se practice nici la noi. Poate pe acolo nu se fură voturile cum se fură la noi!)

Celelalte probleme semnalate vizează legea electorală. Și nu aceasta este obiectul acestiu site acum. Poate că ar fi bine să o postez și pe aceea, să ne spunem punctul de vedere și să-l transmitem apoi senatorilor și deputaților. Însă parcă văd că va fi adoptată prin ASUMARE, adică prin procedura de legalizare a sistemului ticăloșit!

După ce mai vedem și alte păreri am să integrez această propunere în text. Provizoriu, formulată astfel: "Listele electorale de la fiecare secție de vot, pe care alegătorii au semnat că au votat, vor fi scanate (fără câmul cu adresa alegătorilor) și copiate. O copie a acestor liste se afișează la secția de vot. O copie scanată se postează în termen de maxim o oră de la ora încheierii scrutinului, pe internet.
 
Postat de catre Emanuel Cristescu la data de 2011-08-08 10:01:31
         
 
  am spus ceva data trecuta si nici nu m-ati bagat in seama. ceream sa fie posibila verficarea votarii. dv reiterati ce era: liste publicate la sectiile de votare, accesul presei... doar veniti cu un buletin mai special, l-as numi "cu cotor".
dar eu tot nemultumit raman. ceream publicarea listei celor care au votat (simplu, doar cnp-urile). dv stiti ca pe strada mea am fost singurul care a votat constitutia? am votat la ora 19,55, cu 5 minute inainte de inchidere. iar oficial cica am votat 65%! cu cine sa te certi? cum sa protestezi? daca era facuta publica lista, il intrebam pe vecinu: "ai votat, vecine?" iar el, "nu!". si-i aratam lista, puteam demonstra falsul!
eu banuiesc ca "baietii" aia se implica in legeri. cum? facand pe excursionistii si avand cu ei buletine cu duiumul. cum mai pot verifica?
de aceea, initiativa opozitiei mi se pare de florile marului.
va intereseaza democratia?
sa va spun una: dupa revolutie s-au infiintat multe partide si acestea au disparut. este adevarat ca in democratie se ajunge greu la intelegere cand sunt multi diferiti la o masa. dar numai multi diferiti pot croi un drum sanatos. cum va explicati atunci absenteismul urias de la vot? nu-mi vorbiti ca pe popor nu-l intereseaza, este o floare de mar aceasta opinie. cred ca poporul roman nu se simte reprezentat si protesteaza absentand. de aceea buletinul de vot este si va fi intotdeauna o cacialma daca nu va cuprinde si o rubrica de bun simt, in care sa se poata stampila: " nu vreau nici unul dintre candidatii inscrisi pe aceasta lista".
apoi: se practica impartirea voturilor celor care nu ating pragul electoral impus. in felul acesta se fura reprezentativitatea. astfel, daca un senator are nevoie de 25000 de voturi (sa zicem, ca nu stiu exact, dar socotesc: 10 milioane votanti impartit la 500 parlamentari...), dar cu aceasta suma de semnaturi/stampile este nevoie sa te inscrii ca partid! 25ooo de semnaturi nu-s putine! si cred ca oricine are 25 000 de sustinatori merita un loc in parlament. daca parlamentul va avea 100 de parlamentari, 50s si 50 deputati, inseamna ca cine are 250000 se stampile (am pus 12 milioane de alegatori) are dreptul la un loc in parlament. de aceea lista nominala ar trebui facuta la nivel national si nu local, ca de locale se ocupa primarul! parlamentul inseamna legi pentru tara. dar partidele au faramitat concurenta trimitand de la centru condidati in judete, ceea ce-i aiurea! un buletin de vot trebuie sa cuprinda lista completa cu candidatii pentru parlament. daca vor fi 100, atunci fiecare partid desemneaza cate 100 de nume, iar votantul voteaza lista unui partid "in bloc" sau 100 de nume din evantaiul cu propuneri.si sa nu spunem ca n-avem timp. votam timp de una saptamana si amenajam cabine de vot de 10 ori mai multe. important este sa facem cum trebuie o treaba asa de decisiva pentru destinul tarii.
 
Postat de catre nicolae tudor la data de 2011-08-08 05:55:59
         
 
  Eu voi pleda în jur, cu pliante, conținînd acest proiect. E un orășel mic, dar, prin reverberație, poate deveni unul mai mare.

 
Postat de catre ioan peia la data de 2011-08-07 11:15:45
         
 
  http://www.venice.coe.int/docs/2002/CDL-AD(2002)023rev-rom.pdf

La acest link veți găsi următorul document:

COMISIA EUROPEANĂ
PENTRU DEMOCRAȚIE PRIN DREPT
(COMISIA DE LA VENEȚIA)


Codul bunelor practici în materie electorală

Linii directoare și raport explicativadoptate de Comisia Europeană pentru Democrație prin Drept
în cadrul celei de-a 52-a Sesiuni Plenare
(Veneția, 18-19 octombrie 2002)
 
Postat de catre Emanuel Cristescu la data de 2011-08-07 10:23:05
     
Pseudonim
Parola
Nu am cont!
Am uitat parola!

 
Texte: 23823
Comentarii: 120256
Useri: 1414
 
 
  ADMINISTRARE