FORUM   CHAT  REVISTA EUROPEEA  AJUTOR  CONTACT    
...
Text postat de Maria ProchipiucÎmi doresc un strop de moarte sã vãd ce-ai face tu fãrã mine!Ai încercat sã mã birui, frângându-mi sufletul! Aripile grele ale amintirilor se zbat sub privirea cuvintelor rotunde.

Ochii îþi sunt zdruncinaþi sub pleoape, imaginile te fascineazã la vederea acestui petic de suflet! Degeaba îþi cauþi cuvintele le-am pecetluit în inima mea. Degeaba cauþi acea scânteie ce aprinsese focul iubirii. Poate þi-ar fi dulce cãutarea clipelor de spumã, a viselor în lumina lãcrimândã a genelor. Ai încercat sã-mi vinzi vise, vise ce cãpãtau culoare ºi sens.

Tu , te-ai lãsat purtat de valul vieþii, þi-a fost fricã sã trãieºti ºi sã simþi. Toate vin atunci când nu te aºtepþi. Minunea vieþii e doar atunci când vom lãsa sã se întâmple imprevizibilul. Oricât ai vrea sã afli despre mine nu vei putea. Sunt undeva la capãtul universului. Vei gãsi poate, acea mângâiere lãsatã pentru tine undeva în eternitate. ªi îmi vei zice sã nu plâng ca stelele clipind înãuntrul clipei ºi sã vrei sã renasc, nu se mai poate,...fiindcã o frunzã, douã ... s-au oprit sã moarã pe tâmpla mea... Nici cu parfum viclean de crin nu mã poþi ademeni sã-mi îmbeþi simþurile ºi sã-mi furi visele ºi clipele.

Am trãit , dar pe jumãtate fãrã un anume cineva, când era atât de simplu sã trãiesc deplin. Suflet drag te-ai rãtãcit în noapte cãutând partea nevãzutã a cuvintelor, undeva în cãutarea orgoliului mort, iar dacã vei privi în urmã îþi vei auzi inima spunându-þi: ce-ai fãcut cu minunile zilei? Mã vei cãuta mereu de pe creasta valului învolburat pe mine, cea care nu mai exist, tu cel care te-ai strecurat ca o boare, licãrind în inima mea.

Norii denºi de dragoste se vor rostogoli precum bulgãrii de zãpadã, vei cãdea zile în ºir pradã nostalgiei,...parcã... ne-am iubit, iar acum nu mai existã nici mãcar un... sentiment. Cui vei spune acum gândurile tale, frãmântãrile, cu cine te vei sfãtui, cine va mai rezona la cuvintele tale? Frânturi de cãderi ºi înãlþãri...

Ai visat singur!
Visurile mele erau ºi ale tale, dar tu incercai sã te ridici dincolo de stele, iar eu abia reuºeam sã-þi mângâi cu gândul, doar inima... Sunt bucurii ºi frumuseþi la care nu ai acces decât o singurã datã, dar dacã îþi ignori propriile dorinþe, atunci frumuseþea perceputã de ochiul interior nu se mai poate deschide... ºi totuºi, existã speranþã! Ea apare atunci,când simþi cã nu mai e nimic pentru care sã lupþi...

Mã afund în visele aºternute pe hârtie ºi nu vreau sã îmi rãpesc ºi ultima picãturã de visare. Iubesc cuvintele aºternute aici, ele vor naºte eternitatea. E un triumf amestecat cu dorinþa de a ascunde comoara de alte priviri. Important e cã putem naviga în vasele inimii noastre dar ºi a celor dragi...Te-ai crezut un navigator iscusit al inimii mele, dar la prima furtunã ai abandonat... sau nu ai reuºit sã-þi gãseºti destinaþia...
Parcurge cronologic textele acestui autor
Text anterior       Text urmator
Nu puteti adauga comentarii acestui text
DEOARECE AUTORUL ACESTUI TEXT NU PERMITE COMENTARII SAU NU SUNTETI LOGAT!

  Comentariile userilor    
         
 
  Am un singur lucru de spus! TALENT...

parerea mea!

astept cu nerabdare si urmatoarele texte!

va multumesc,

Andrei
 
Postat de catre SAVA Andrei la data de 2004-02-23 15:28:40
     
Pseudonim
Parola
Nu am cont!
Am uitat parola!

 
Texte: 23823
Comentarii: 120256
Useri: 1414
 
 
  ADMINISTRARE