FORUM   CHAT  REVISTA EUROPEEA  AJUTOR  CONTACT    
...
Text postat de Maria Prochipiuc
AZI am observat cã din inma mea au crescut spini, dar ce este mai interesant e cã s-au înfipt adânc în pãmântul trupului meu pentru a naºte iubire, doar pentru tine cititorule! ªtiu eu dacã reuºesc sã-þi împãrtãºesc din aceasta bucurie? Mai sunt doua zile ºi se încheie perioada sãrbãtorilor de iarnã. Am observat cã mâinile îmi sunt crengi, îmbrãcate de vânturile zãrilor ºi au facut un cor , cicã vor sã cânte: La multi ani!

Urãrile rostite la fereastra sufletului în ziua cea mai lungã a anului sunt atât de simple, dar poarta în ele atâta încãrcãturã de înþelepciune ºi sinceritate, încât þi le-ai dori sã le auzi ºi sã le primeºti tot anul. Adicã un an de zile sã vibrezi ascultând: La multi ani!... La mulþi ani cu sãnãtate!... La mulþi... iar, aceste cuvinte sã nu se nãruie ºi sã nu rãmânã simple amintiri.

În prag de Nou An simþim cu toþii o pornire fireascã de a face urãri celor dragi de acasã, celor dragi de departe ºi celor care þi-au devenit dragi prin frumuseþea pe care au adus-o în viaþa ta.

Anul Nou a venit aºa, pe nesimþite, ca o surprizã a timpului care ne ºopteºte cã nu vremea trece , ci noi cãlãtorim prin ea.
Cele trei cuvinte : La multi ani! te rãscolesc cu foºnetul lor nostalgic ºi admirativ.
M-am tot gândit ce urãri nemaiauzite s-ar cuveni sã vã fac într-un astfel de moment?
Vã întâmpin , deci, cu un : La mulþi ani!

În aceastã zi ce începe obiºnuit , dimineaþa, urararea mea poate fi prin a va darui ceva. Poate o floare, dar nu chiar una oarecare, dar, sunteþi voi flori, atunci un fulg albastru de zãpadã, dar ce folos s-ar topi prea repede în palma voastrã plinã de iubire! Am gãsit! o sã vã dãruiesc o razã de soare strãlucitoare, sau poate o melodie, un cantec sã vã cânt, dar glasul vostru desprins parcã din rai ar ºterge cu totul portativul meu. Poate o lacrimã de fericire, dar dacã pânã la voi se întristeazã? Nu , nu vreau sã devinã durere! Nu, altceva. Vã voi dãrui un cuvânt, care sã cuprindã în el tot universul intim ºi sublim, un cuvant tãcut ºi netãcut , care este ca stropul cel de rouã într-o cãldurã înãbuºitoare, dar ce sã faceþi doar cu o picaturã? ªi chiar dacã nu par ceea ce sunt , vã voi trimite un strop de vin, din rustica ulcicã de pãmânt ºi când îl veþi sorbi, secundele se vor sprijini de umarul vostru, ºi o sã vã aduceþi aminte cã a început un An Nou ºi atunci buzele voastre vor ºopti : La mulþi ani!

Astãzi când se încheie lanþul sarbãtorilor de iarnã , din pragul Noului An, vreau sã vã fac o urare ,,nemaiauzitã’’, dar totuºi atât de cunoscutã :
La mulþi ani !
Parcurge cronologic textele acestui autor
Text anterior       Text urmator
Nu puteti adauga comentarii acestui text
DEOARECE AUTORUL ACESTUI TEXT NU PERMITE COMENTARII SAU NU SUNTETI LOGAT!

  Comentariile userilor    
         
 
  Sufletul meu iti multumeste. La multi ani !  
Postat de catre Nicolae Alexandru Isaia la data de 2004-01-05 22:29:42
     
Pseudonim
Parola
Nu am cont!
Am uitat parola!

 
Texte: 23823
Comentarii: 120256
Useri: 1414
 
 
  ADMINISTRARE