FORUM   CHAT  REVISTA EUROPEEA  AJUTOR  CONTACT    
...
Text postat de Maria Prochipiuc


Vã place Brahms?
Da, îmi place Brahms! ... dar, ºtii, nu e cazul meu... nu, ... nu mã pot gândi la aºa ceva. Ca ºi furtunile , amintirile rãscolesc prezentul, imaginile se deruleazã în prezent.

E o dimineaþã frumoasã ! O parte a zãrii începe sã pãleascã , în vreme ce luna stã cu spatele spre noaptea care o pãrãseºte, iar eu... îmi simt bãtaia inimii sub îmbrãþiºarea speranþelor. O senzaþie stranie pune stãpânire pe mine, o dorinþã de zãdãrnicia cãreia sentimentul e sclavul gândurilor. Anii au trecut, nu m-am gândit cã mai poate fi un început, ci doar o prelungire, un efect al amintirilor. E o mare plãcere când simþi în sufletul tãu sentimentele celuilalt!

Vârsta amintirilor ... ? Descopãr lumea din mine, tot cu uimirea ºi inocenþa cã ochii tãi înseamnã soarele care strãluceºte dincolo de ceaþã. Privesc totul cu prospeþimea ºi candoarea vârstelor inocente. Rechem trecutul, pentru a retrãi în închipuire prezentul. Te-am privit mereu cu sufletul. În dorinþa mea, încerc din rãsputeri sã nu-mi fac gânduri lãuntrice. E oare, regretul cã timpul a trecut pe lângã mine ? Imaginea ta devine o tulburãtoare simfonie - efectul muzicii distileazã în mine emoþii ºi sentimente . Instinctele sunt uneori mai puternice, nu-þi trebuie lunã ºi stele sã poþi iubi, ci doar nostalgia trupului tãu. Iubeam fãrã gânduri ascunse, fãrã speranþa unui rãspuns, în chip absolut. Dragostea e întotdeauna nouã, indiferent de câte ori am iubit, suntem mereu în faþa unei iubiri care ne poate duce spre fericire sau durere, mereu ne va duce undeva. În acelaºi timp un suflu interior venit de dincolo de mine, mã face sa mã simt altfel, e dornþa de a mã jertfi cu atât mai puternicã cu cât n-o pot satisface.

Nu, nu ! Nu este adevãrat, nu iubesc ºi nu vreau sã iubesc. Cine ºi cum a descãtuºat lanþul inimii mele? Inima mea cautã enigma descoperind în cãuºul palmelor singurãtatea visurilor neîmplinite. Va porni oare iubirea în cãutarea noastrã? Cine poate iubi fãrã a spera sã fie iubit? Primind darul simbolic al cuvintelor frumose, devii puþin câte puþin a celui ce le dãruieºte. Mã rãtãcesc parcã în muzica sferelor cu naivitate ºi delicateþe. Am ºtiut ºi am înþeles întotdeauna ce se întâmplã cu sufletele celor din jurul meu, am pãtruns în locuri ascunse. Dar ce se întâmplã cu mine? Sã fie oare visul acesta o tainã neînþeleasã?

Am sufletul nesigur ºi tulbur. Cum pot oare sã înþeleg mãcar un gest, o motivaþie a gândurilor tale... Ce-ar fi însemnat toate acestea mai de mult? Dar ce înseamnã acum? Simt cã întineresc în universul pe care mi-l creez. Pânã acum nu simþeam cã anii trec, fiindcã treceau fãrã sã ºtiu, ca florile. Ce-aº putea vrea ? Nici nu urmãresc nimic, cã nu se poate. Aºa cum vara devine iarnã, sentimentul din mine poate deveni nimicul pe care încerc sã-l acopãr cu iluzii... De unde aceastã pasiune mistuitoare?

Am umblat prin aerul rece al nopþii, glasul cristalin al picãturilor de ploaie mi-au inundat sufletul ca sã-l pot împrãºtia la marginea gândirii. Îþi iubesc doar sufletul, sau poate intimitatea mea în care îmi creez emoþii, imaginaþie... . umbra grea a inimii tale , rãtãceºte sã-mi ademenasca timpul. Dar tu nu poþi da ceea ce nu ai ... iubirea , ºi totuºi e posibil. Eºti oare, doar o iluzie ºi nu poþi deveni realitate ? Sunt imagini de vis, crâmpeie din delirul unei realitãþi devenitã realitate. Mi s-au evaporat ºi minþile plutind nestingherite deasupra universului, cãutând acel moment magic când puterea stelelor trece prin noi ºi ne îngãduie sã facem minuni.

Am auzit oameni vorbind despre suferinþele inimii, o bucurie sãlbatecã mi se strecoarã,... privesc cu groazã ... cineva vorbeºte despre aventuri sentimentale, nenorociri, rodiri ale pasiunii... Numai soarele mã mai poate trezi , dar soarele nu e aici fiindcã te încãlzeºte pe tine acum.

Ziua nãvãleºte tãcutã cu sentimentul cã totul are un sfârºit. A fost doar visul unei nopþi de varã pe muzica lui Brahms!

- Adio! Adio! Hai , sãruta-mã!
Parcurge cronologic textele acestui autor
Text anterior       Text urmator
Nu puteti adauga comentarii acestui text
DEOARECE AUTORUL ACESTUI TEXT NU PERMITE COMENTARII SAU NU SUNTETI LOGAT!

  Comentariile userilor    
     
Pseudonim
Parola
Nu am cont!
Am uitat parola!

 
Texte: 23823
Comentarii: 120256
Useri: 1414
 
 
  ADMINISTRARE